dot
dot
dot
bulletGallery ห้องภาพคนเดินทาง
bulletข่าวสาร เทศกาล ท่องเที่ยว
bulletใต้ฟลายชีท-ชวนกันเที่ยว
bulletมุมเพื่อน บทความ นัดพบ ฯลฯ
bulletห้วงสำนึกเดินทาง blog ,diary
bulletคลังข้อมูล เวบบอร์ดเก่าชมไทย
bulletท่องเที่ยว 76 จังหวัดทั่วไทย
bulletเรื่องเล่าริมทางเดิน
bulletบันทึกเดินทาง (คลังเก่า)
bulletแนะนำ หนังสือน่าอ่าน
ค่ายอาสา ไออุ่นจากพี่ให้น้อง
bulletเที่ยวเกาะช้าง


deuter kovea Eneloop ถุงนอน เป้ ตะเกียง เชือก เดินป่า มีด ไฟฉาย เปลมุ้ง รองเท้า

แบนเนอร์ชมไทย


โครงการไออุ่น…จากพี่ให้น้อง ครั้งที่ 2

โครงการไออุ่น…จากพี่ให้น้อง ครั้งที่ 2
8-10 ธันวาคม 2550 ณ โรงเรียนบ้านแม่จุมสาม ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
โดย กลุ่มอาสาสมัครไออุ่นจากพี่ให้น้อง
 ชมลมชมไทย  มูลนิธิรักษ์ไทย และอาสาสมัคร แพทย์ พยาบาล บุคคลากร ศิริราชพยาบาล

เกี่ยวกับโครงการ >> สอบถามโครงการ ฯ บริจาค

อาสาสมัครและการเดินทาง  

ประมวลภาพและVDO

มุมดาวโหลด >>

    โครงการฯ (pdf)              แผนที่           แผ่นพับ โครงการฯ           แบนเนอร์

 -    กลับมาแล้วจ้าไออุ่น 2  กับภาพถ่ายมากมายที่นี่เลย 

 

www.cuel.co.th   

www.britishdispensary.com

บ.โพรเกรสซอฟท์แวร์ (ทีม 03)

www.mbalogistics.ru.ac.th

RSC IMPORT-EXPORT CO.,LTD

www.snpfood.com

 

 

www.taipan.at / www.plantouristik.com

 

                 ร้านยา ฟาสซิโน

รายนามผู้สนับสนุน...ชมทั้งหมด คลิก     /   แผนที่จุดนัดหมายการขึ้นรถที่ ม.เกษตร

บริจาค รวม 22,800 บาท จาก ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต  ไทปัน ผ้าห่ม 300  ผืน และอื่นๆ คุณอรวรรณ ไทยอารี     เงินสด 10,000 บาท น้องกอฟท์ จาก packetlove.com ร่วมบริจาค 300 บาท  บริจาค ตุ๊กตา ของเล่น เสื้อผ้า + เงิน 500  บาทโดย ผศ. ดร. ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์  RSC IMPORT-EXPORT CO.,LTD ร่วมสมทุบทุน 15,000.-   Siam Quality Industries Co., Ltd.www.sqigroup.com  บริจาคสีเทียน 1 ลัง บ.โพรเกรสซอฟท์แวร์ (ทีม 03) ร่วมบริจาคเงิน 2600 บาท  คุณสุจิตรา เชาว์ดี และเพื่อน 329 บาท  บ.อังกฤษตรางู แอลพี จำกัด ร่วมสนับสนุน แป้งและสบู่ 500  ชุด  คุณจิรายุ  บุญประสาท   300  บาท  บริษัท CUEL  จำกัด  ร่วมสนับสนุนโครงการ  20,000  บาท  คุณสมบัติ เลิศสุมิตรกุล บริษัท ศรีไทยมาร์เก็ตติ้ง จำกัด บริจาค 1750 บาท  คุณทัดพงษ์ วีรวัฒน์ไกลวัล บริจาค 500 บาท  คุณประไพพร  จิตเย็น   500  บาท   คุณสุรพันธ์   (CUEL)   2000  บาท  คุณจุฑามาศ เขียวประชุม บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สร้างห้องน้ำ 1350  คุณนฤมล จีนจรรยา บริจาคเสื้อกันหนาว และเงิน 100 บาท ต้น และพี่ๆ น้องๆ ศูนย์คอมพิวเตอร์ และสำนักงานผู้ป่วยใน โรงพยาบาลราชวิถี สมทบทุน 1,189 บาท คุณทัณฑิมา เชื้อเขียว 200 บาท  คุณจิตติยา อนุเคราะห์ 100.-บาท พี่นัท นันทนัทนิดา 500.-  คุณจันทรา ทศพรสัมพันธ์ ร่วมบริจาค 1,600 บาท คุณปัทมา บุญสาร 100.-บาท คุณศรัณย์ เรื่องขจร แผนกไปณษณีย์หลักสี่ 1,000 บาท  ห้องธุรการ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 800 บาท พี่แขก 5000 บาท  คุณอภินันน์ ไพบูลย์ 2000 บาท   วี + สุ บริจาคเข้าโครงการ 2000 บาท เพื่อนๆ (หมิว) ที่ธรรมศาสตร์ 1100 บาท  คุณ วิไลรัตน์ เตียงทิพย์ 3000 บาท  พีท 1000 บาท     คุณทิพมาศ บริจาคช้อนสั้นสแตนเลส  400  คัน คุณนันทนัทนิดา  บริจาคถาดหลุมประมาณ 160 ถาด  คุณโสภณ โสนทองร่วมบริจาคเข้าโครงการฯ 1000 บาท  บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) KTC  บริจาคเข้าบัญชี 2002.50 บาท พร้อมหนังสือสำหรับเด็กมูลค่า 3 พันหนึ่งร้อยกว่าบาท  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม บริจาค  500  บาท พี่ๆ น้องๆ จากห้องประกันสังคมรพ.ชลประทาน 335 บาท คุณวิรุฬ พุ่มวิเศษ 100 บาท  คุณมานะ และเพื่อนๆ ที่ Price Water Housecoopers Legle & Tax บริจาคเป็นเงิน 3,781 บาท คุณอมรรัตน์ (หนู จากบอร์ดเสือสัญจร TKT) บริจาคลูกบอลยาง สำหรับเด็ก 2 ลัง และจานสี ชุดระบายสีอีก 1 ลัง คุณนวดล เทพชุณพฤทธิ์บริจาคเข้าบัญชี 1,000 บาท เพื่อนสมาชิกทริปตาดหินยาว และบ้านหิ่งห้อย 1,999 บาท คุณพุทธชาด จัตตุพร 100 บาท มอร์มอบเงินตั้งต้น 500 บาท รักยมชมไทยร่วมมอบเงิน 1,500 บาท

     ชมลมชมไทย เป็นกลุ่มคนที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอนุรักษ์ธรรมชาติตลอดจนศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ได้แลกเปลี่ยนและแสดงทรรศนะคติเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในประเทศไทย  และนอกเหนือจากกิจกรรม ข่าวสาร ข้อมูลการท่องเที่ยวแล้ว ทางชมลมชมไทย ยังมีกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์อีกด้วย ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจาก มูลนิธิรักษ์ไทย และอาสาสมัคร แพทย์ พยาบาล บุคคลากร ศิริราชพยาบาล ใน โครงการไออุ่น จากพี่ให้น้อง   ด้วยการจัดทีมแพทย์อาสาสมัครตรวจสุขภาพเยาวชน และชุมชนท้องถิ่น อีกทั้งยังมีการมอบ อุปกรณ์กันหนาว อุปกรณ์การเรียน สื่อการสอนและพัฒนาการเรียนรู้เด็ก อุปกรณ์กีฬา ยารักษาโรค เครื่องครัวและภาชนะใส่อาหารต่างๆ ตลอดจนการเข้าไปมีส่วนร่วมในงานก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ในชุมชนที่ทุรกันดารและขาดแคลน
 
    โครงการไออุ่นจากพี่ให้น้อง ได้ดำเนินงานมาเป็นปีที่ 2 แล้ว  ซึ่งยังคงยึดหลักการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในชุมชนที่ห่างไกลและทุรกันดาร  อันเป็นปัจจัยสำคัญที่เราจะพัฒนาชุมชนได้อย่างมั่นคงและยั่งยื่น และในปี 2550 นี้ ทางชมลมชมไทย ได้คัดเลือก ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านแม่จุ่มสาม   ศูนย์เด็กเล็กบ้านแม่จุ่มสาม  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านห้วยทรายเหลือง   และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านขุนแม่นาย   ตำบลแม่ศึก  อำเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่  ในพื้นที่การทำงานของมูลนิธิรักษ์ไทย องค์กรพัฒนาเอกชนที่มีการทำงานด้านพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการศึกษาในพื้นที่แม่แจ่มมามากกว่า 25 ปี  เป็นชุมชนเป้าหมายในการจัดทำโครงการครั้งนี้

    หมู่บ้านดังกล่าว อยู่ในถิ่นทุรกันดาร และเข้าถึงยาก เด็กๆและชาวบ้าน มีปัญหาเรื่องงสุขภาพ  ตลอดจนการศึกษาที่ยังขาดโอกาส ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ทั้งในเรื่องของสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬายังไม่มีหรือไม่เพียงพอต่อความต้องการขยายตัวของจำนวนนักเรียนที่ล้วนแต่จะเพิ่มขึ้นในทุกๆปี  อีกทั้งภาชนะใส่อาหารขาดแดลนและไม่ถูกสุขอนามัย  อาหารกลางวันอาหารแห้ง ไม่เพียงพอต่อจำนวนเด็กที่เข้าเรียน ชาวบ้านมีปัญหาเรื่องน้ำดื่มที่ไม่สะอาดเพราะขาดการเก็บกักน้ำที่ดี ห้องน้ำที่มีจำนวนน้อยกว่าจำนวนประชากรที่อาศัย และที่สำคัญเรื่องการจัดตั้งกองทุนยา ของบ้านแม่จุ่มสาม  ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งโครงการของไออุ่นจากพี่ให้น้อง ที่เน้นการพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน โดยจะให้ตัวแทนชาวบ้านหรือ อสม.(อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน) เรียนรู้เรื่องการใช้ยาและมีการจำหน่ายยาให้แก่ชาวบ้านอย่างราคาต้นทุน เพราะปัจจุบันชาวบ้านใช้ยาอย่างไม่ถูกวิธี  เมื่อเวลาปวดหัว ตัวร้อน ท้องเสีย ก็จะขอยาพาราเซตามอนจาก อสม.มาทาน ซึ่งสามารถขอรับยาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทำให้เกิดการรับยาจำนวนมากๆ  โดยมีความเชื่อว่าป่วยเป็นอะไรทานพาราก็หาย ทำให้จำนวนยาที่รับมาจากโรงพยาบาลเริ่มลดน้อยและหมดไปอย่างรวดเร็ว  ทางกลุ่มจึงเสนอจะจัดตั้งกองทุนยารักษาโรคที่สามารถจำหน่ายยาให้แก่ชาวบ้านในราคาต้นทุน ทำให้ชาวบ้านซื้อยาเท่าที่จำเป็น หรือใช้ยาให้ตรงกับโรค  อีกทั้งเงินที่จำหน่ายยาสามารถหมุนเวียนซื้อยาเข้ากองทุนเพื่อให้ชาวบ้านมียารักษาโรคใช้ได้ตลอดปี

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. ตรวจและรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่เยาวชนและชาวบ้าน
2. เสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีแก่ชุมชนในถิ่นทุรกันดาร และห่างไกล
3. อบรมเรื่องการใช้ยา และการปฐมพยาบาลเบื้อต้นอย่างถูกวิธี
4. เสริมสร้างความเข้าใจในสุขอนามัยสำหรับเด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน
5. เป็นส่วนหนึ่งในการเปิดโลกการเรียนรู้ของเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ด้วยสื่อและนิทรรศการต่างๆ
6. เพื่อบรรเทาความหนาวเย็นของภูมิอากาศแก่ชุมชนและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร
 ด้วยอุปกรณ์ป้องกันความหนาว อาทิ ผ้าห่มและเสื้อกันหนาว
7. เสริมสร้างสุขอนามัยอันดีแก่เยาวชน ด้วยภาชนะรับประทานอาหารและน้ำดื่ม ที่สะอาดและได้มาตรฐาน
8. เรียนรู้และเข้าใจในวิถีชีวิตชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอญอ (กะเหรี่ยง)  ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดี ด้วยการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กิจกรรมสันทนาการ ระหว่างกลุ่มบุคลลากร แพทย์ พยาบาล จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  สมาชิกชมลมชมไทย ผู้บริจาคทั่วไป ชาวบ้าน และกลุ่มนักเรียน นักศึกษา
9. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

กลุ่มเป้าหมาย
1. กลุ่มนักเรียนชาวไทยภูเขาเผ่าเผ่าปกาเกอะญอ(กะเหรี่ยง) จำนวน 105 คน จากหมู่บ้านต่างๆ ดันนี้
  1.1 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านแม่จุ่มสาม 45 คน อายุ 5-9 ปี
  1.2 ศูนย์เด็กเล็กบ้านแม่จุ่มสาม 30 คน 2- 5 ปี
  1.3 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านห้วยทรายเหลือง 20 คน  5-9 ปี
  1.4 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านขุนแม่นาย 10 คน 5 – 9 ปี
2. ชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ (กะเหรี่ยง) จำนวนกว่า 500  คน ในชุมชนต่างๆดังนี้
  2.1 บ้านแม่จุ่มสามบน
  2.2 บ้านแม่จุ่มสามล่าง
  2.3 บ้านห้วยทรายเหลือง 
  2.4 บ้านขุนแม่นาย

รูปแบบการดำเนินงาน
1. ตรวจรักษาสุขภาพเด็กนักเรียนและเยาวชนกว่า 500 คน
2. ตรวจรักษาสุขภาพชาวบ้านกว่า 200 ครัวเรือน
3. กิจกรรมอบรมเรื่องการใช้ยาแก่ครู ผู้นำชุมชน และตัวแทนเยาวชน
4. กิจกรรมอบรมเรื่องการปฐมพยาบาลแก่ครู ผู้นำชุมชน และตัวแทนเยาวชน
5. กิจกรรมสันทนาการ ตอบปัญหาสำหรับเด็ก
6. กิจกรรมการก่อสร้างสาธารณประโยชน์ภายในหมู่บ้าน

การบริจาค (ส่วนงานรับบริจาคสิ่งของและระดมทุน)
 แจ้งความประสงค์หรือสอบถามข้อมูลการบริจาคได้ที่

 1.   คุณชญาภา พินิจการ โทร.086-545-2074
 2.   คุณกฤษณา วัชรมัย (โบนัส) โทร. 081-919-8501, โทรสาร  02-622-0066 E-mail:
bonus_vk@yahoo.com
 3.   คุณเอกราช มบขุนทด ชมลมชมไทย โทรศัพท์ 089-780-1770   E-mail: chomthailand@yahoo.com
 4.   คุณพรรธิภา มีโภคา (หมิว) กลุ่มบุคลลากร แพทย์ พยาบาล จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
      โทรศัพท์.089-507-7878  , 02-419-7000  ต่อ 6585  E-mail: 
psycho-miw@hotmail.com


การร่วมบริจาคสามารถแบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้
1. บริจาคเป็นสิ่งของ (ตามรายละเอียดสิ่งของที่ต้องการด้านล่าง)
1.1. บริจาคเป็นสิ่งของ (ให้ก่อนวันที่ 1 ธันวาคม ) โดยมีจุดรับของบริจาคดังนี้
 1. มูลนิธิรักษ์ไทย (ถนนประดิพัทธ์)
 2. สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
1.2. เดินทางไปมอบด้วยตนเอง โดยการนำรถส่วนตัวไปรถต้องสามารถขึ้นเขาได้
     (ค่าใช้จ่ายดูรายเอียดด้านล่าง)

2. บริจาคเป็นทุนทรัพย์  เพื่อที่จะรวบรวมเงินแล้วนำไปซื้อสิ่งของและอุปกรณ์ที่จำเป็นร่วมกัน
โดยโอนเงินผ่าน
ธนาคารกสิกรไทย  สาขาย่อยสี่แยกเกษตร  เลขที่บัญชี  778-2-02536-2
ชื่อบัญชี นายเอกราช มบขุนทด และนายชูชาติ ตรีรัถยานนท์


** สำหรับการบริจาคเป็นเงินสดหรือภาคธุรกิจ สามารถขอใบเสร็จรับเงินเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้
มูลนิธิรักษ์ไทย เป็นองค์ของการกุศลลำดับที่ 399 ของกระทรวงการคลัง  โปรคตรวจสอบการโอนเงินบริจาคเข้าโครงการ ได้ที่ คุณรวีวรรณ แคนแพง (นา) โทร. 089-103-9628 หรือส่งสำเนาใบโอนเงินมาที่มูลนิธิรักษ์ไทย (โครงการไออุ่นจากพี่ให้น้องถึ่งคุณชูชาติ) ที่ Fax.02-271-4467

สิ่งของที่ต้องการรับบริจาค 
หมวดอุปกรณ์กันหนาว
1. ผ้าห่มกันหนาวจำนวนกว่า 500ผืน (สำหรับชาวบ้านขุนแม่นาย บ้านห้วยทรายเหลือง และบ้านแม่จุ่มสาม)
2. อุปกรณ์กันความหนาว อาทิ เสื้อกันหนาว เสื้อผ้าเด็กอายุ 2-15 ปี เน้นเสื้อกันหนาว และอุปกรณ์กันหนาวเท่านั้น

หมวดอุปกรณ์การเรียน / สื่อการสอนต่างๆ
3. สื่อการทดลองวิทยาศาสตร์แบบง่ายๆ
4. หนังสือนิทานภาพ การ์ตูนสำหรับเด็ก (ไม่รับหนังสือการตูนแบบหลายเล่มจบ เพราะจะสูญหายไม่ครบเล่ม)
5. หนังสือพัฒนาการเรียนรู้  ( ไม่รับนิตยสารแฟชั่น หรือหนังสือวัยรุ่นทั่วไป)
6. หนังสือสารานุกรมต่างๆ เน้นภาพสื่อความหมาย
7. อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่จำเป็นสำหรับเด็กชั้นประถมวัย (ตัวต่อเลขาคณิต ลูกคิดนับเลข)
8. อุปกรณ์วาดเขียน สีไม้ สีเทียน กระดาษวาดรูป อุปกรณ์ศิลปะอื่นๆ
9. โต๊ะพับ เก้าอี้เด็ก
10. ชอล์กเขียนกระดานดำ  แปรงปัด 
11. สมุด ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด และอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็น

หมวดเวชภัณฑ์ ยารักษาโรค  (ติดต่อข้อมูลการบริจาคยาได้ที่ คุณพรรธิภา มีโภคา (หมิว)โทรศัพท์.02-419-7000 ต่อ 6585) 
12. ตู้ยาจำนวน 6-7 ตู้ (เพราะเราจะมีการตั้งกองทุนยาในหมู่บ้านด้วย)
13. ยาสามัญประจำบ้าน แก้ไข้ ท้องเสีย ทาแผล ปวดหัว ฯลฯ

หมวดเครื่องครัว / ภาชนะใส่อาหาร 
14. ถาดหลุ่มสำหรับเด็ก
15. ถังเก็บน้ำสะอาดสำหรับดื่ม
16. แก้วน้ำ / จาน / ชาม / ช้อน
17. อุปกรณ์ทำครัว 3 ชุด

หมวดเครื่องอุปโภค  
18. แปรงสีฟัน ยาสีฟัน
19. ผงซักฟอก สบู่ ยาสระผม
20. รองเท้าบู๊ท สำหรับเด็กเล็ก
21. ผ้าขนหนู
22. แป้งเด็ก
23. ที่นอนเด็ก (ใช้ในศูนย์เด็กเล็ก 2-5 ปี)

หมวดอาหาร  
24. อาหารแห้งต่างๆ
25. อาหารกระป๋อง
26. ธัญญพืช อาหารเสริมต่างๆ สำหรับเด็ก
27. ขนม (ไม่เน้นลูกอม และขนมบรรจุถุงพลาสติกหลากหลายชนิด เพราะอาจเกิดขยะตามมา)

หมวดอุปกรณ์กีฬา /  เครื่องดนตรีสันทนาการ
28. อุปกรณ์กีฬา ต่างๆ (เน้นเด็กเล็ก 2-12 ปี)
29. เครื่องดนตรีเล็กๆ และเคาะเสียงต่างๆ  (แบบง่ายๆ)

หมวดก่อสร้าง  ขอเน้นเป็นเงินสมทบทุน เพราะต้องซื้อรวมที่เดียว
30. สร้างแทงค์เก็บน้ำสำหรับบ้าน แม่จุ่มสาม
31. ปรับปรุงห้องงน้ำ ทำผนังกั่นใหม่


การสมัครเข้าร่วมโครงการ  (ส่วนงานอาสาสมัคร)
ทางคณะผู้จัดโครงการไออุ่นต้องการอาสาสมัครจำนวน 100 ท่าน เพื่อเดินทางไปทำปฏิบัติงานในส่วนงานกิจต่างๆ ดังนี้
1. ฝ่ายงานก่อสร้างและสถานที่
 ต้องการอาสาสมัครที่อยากทำงานจริงๆ เท่านั้น เพราะเราจำกัดด้วยระยะเวลาในการก่อสร้าง
2. ฝ่ายงานสันทนาการ
 สามารถทำกิจกรรมสันทนาการ อาทิ เล่นดนตรี ร้องเพลง วาดรูป และเล่นกีฬา 
3. ฝ่ายงานอาสาสมัครสุขภาพ 
 แพทย์ พยาบาล และอาสาสมัครดูแลเด็กก่อนเข้าสู่การตรวจสุขภาพ
4. ฝ่ายจัดระบบและดูแลของบริจาค 
 การจัดการกับของบริจาค โดยแบ่งสัดส่วนตามความจำเป็น และจำนวนประชากรในหมู่บ้าน
5. ฝ่ายสวัสดิการ อาหาร น้ำดื่ม  (กำลังสำคัญของโครงการ เพราะต้องทำอาหารเอง)
 ต้องการผู้ที่มีน้ำใจรัก และเป็นกำลังสนับสนุนเพื่อนๆ ในการทำงานให้สำเร็จลุล่วง


ลงชื่ออาสาสมัครได้ที่
ลงชื่อเป็นอาสาสมัครหรือสอบถามข้อมูลการบริจาคได้ที่
1.         คุณกฤษณา วัชรมัย (โบนัส) โทร. 081-919-8501, โทรสาร 02-622-0066 E-mail:
bonus_vk@yahoo.com
2.         คุณชญาภา พินิจการ (เบนนี่) โทร. 086-545-2074
3.         คุณรวีวรรณ แคนแพง (นา) โทร. 089-103-9628
4.         คุณพรรธิภา มีโภคา (หมิว) กลุ่มบุคลลากร แพทย์ พยาบาล จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
      โทรศัพท์. 086-621-8041, 02-419-7000 ต่อ 6585 E-mail: 
psycho-miw@hotmail.com
5.        คุณเอกราช มบขุนทด ชมลมชมไทย โทรศัพท์ 089-780-1770   E-mail: chomthailand@yahoo.com


ผู้สนใจเป็นอาสาสมัคร  ทางคณะทำงานไออุ่นขอเก็บ  ค่าใช้จ่ายคนละ 1,750 บาท  (พร้อมเสื้อที่ระลึกโครงการฯ )
โดยเงินดังกล่าวจะจัดเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
1. ค่ารถบัสปรัปอากาศ 50 ที่นั่ง 2 คัน
2. ค่ารถกระบะ4x4 WD เข้าหมู่บ้านและรับส่งเด็กๆ จากหมู่บ้านอื่นมาทำกิจกรรม
3. ค่าอาหาร 8  มื้อ
4. ค่าอาหารเย็นสำหรับเลี้ยงนักเรียนในช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่ 9 (กิจกรรมรอบกองไฟ)
5. ค่าขนมสำหรับการทำกิจกรรมสันทนาการกับกลุ่มเยาวชน
6. ค่าเตรียมกิจกรรมและสถานที่
7. ค่าเสื้อโครงการไออุ่น

สำหรับผู้ที่นำรถไปเอง (เน้น 4X4) ทางคณะทำงานไออุ่นขอเก็บ ค่าใช้จ่ายคนละ 1,000 บาท (พร้อมเสื้อที่ระลึกโครงการฯ )
โดยเงินดังกล่าวจะจัดเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
1. ค่าอาหาร 8  มื้อ
2. ค่าอาหารเย็นสำหรับเลี้ยงนักเรียนในช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่ 9 (กิจกรรมรอบกองไฟ)
3. ค่าขนมสำหรับการทำกิจกรรมสันทนาการกับกลุ่มเยาวชน
4. ค่าเตรียมกิจกรรมและสถานที่
5. ค่าเสื้อโครงการไออุ่น

การสมัครเข้าเป็นอาสาสมัคร
โดยโอนเงินผ่าน ธนาคารกสิกรไทย  สาขาย่อยสี่แยกเกษตร  เลขที่บัญชี  778-2-02536-2
ชื่อบัญชี นายเอกราช มบขุนทด และนายชูชาติ ตรีรัถยานนท์

โปรคตรวจสอบการโอนเงินพร้อมการสมัครเข้าเป็นอาสาสมัครได้ที่ คุณรวีวรรณ แคนแพง โทร. 089-103-9628
และคุณชญาภา พินิจการ  โทร.086-545-2074

ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ และสนับสนุนโครงการฯ ....ฝากไออุ่น 2
ในปีนี้ไว้ในอ้อมกอดที่แสนอบอุ่นของทุกท่านด้วยครับ

 

ผู้ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการ  (เพื่อนๆ ที่ฝากข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่ต่างๆ ช่วยแจ้งคณะทำงานไออุ่นด้วยนะครับ)

 

 

  มูลนิธิรักษ์ไทย

ชมไทย

 

                กลุ่มรักษ์กระทิงเขาใหญ่       ajbook.com             thaiclinic.com             บอร์ดดูแลหัวใจ TK T         thaihoon.com 

bugham.com         nakderntang.com         chaonet.com        อีกมากมายที่ multiply.com

http://travel.sanook.com/

    

ตรงเส้นขอบฟ้า

บนเส้นทางเดิน article
chomthai-shop article
ท่องเที่ยว 3 เขาหลวง article
ท่องเที่ยวทั่วถิ่นไทย article
รายนามผู้สนับสนุนและบริจาคโครงการไออุ่น ฯ 2
โครงการไออุ่น…จากพี่ให้น้อง (สุขภาพดีพี่ให้น้อง) article
โครงการไออุ่น…จากพี่ให้น้อง article
กำหนดการ โครงการ “พาน้องเที่ยวทะเล
โครงการ “พาน้องเที่ยวทะเล”
โครงการ : “ของขวัญให้น้อง”
Highlights for Backpacker article
CALENDAR 2008 article
Speaking Thai article
Tourismthailand article
ห้องภาพคนเดินทาง article
มุม นานาสาระ article
สำรวจธรรมชาติ 4 เส้นทาง... ภาคกลาง อีสานตอนล่างและภาคตะวันออก article
อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ article
เพื่อนบ้านชมไทย article
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติเชิงนิเวศน้ำตกเจ็ตคต-โป่งก้อนเสา article
หันหน้าเข้าหากัน article
สืบสานเจตนารมณ์ article
มรดกโลกกับคุณค่าของการศึกษาวิจัย article
สำนึกแห่งหัวใจ article
ประทับไว้ในดวงใจ article
ร่วมสนับสนุนชมไทย article
Thailand Information for traveler article
สายการบินเอส จี เอ บินระหว่างเมืองย่อยในประเทศ
ล่องเรือท่องถิ่นไทย article
เกาะกุฏี - จากวันนั้น ถึงวันนี้ ก็ถึงคราวที่ความรัก - สุขงอมเต็มที่ article
เขาใหญ่ ตามหากระทิง (หน่อยฯขญ 4 คลองปลากั้ง) article
ชมไทยเกมส์ ครั้งที่ 1 Chomthai Game article
ทดลองออกอากาศ เพื่อน ๆ ชาวแชท article
โครงการไออุ่น…จากพี่ให้น้อง ครั้งที่ 1 article
ร่วมโหวต Man / Woman of the year - chomthai article
คุยกันใต้ฟลายชีท (ทดลองออกอากาศ สถานีชมไทย) article
ตะลุยแดนเหนือ ต้อนรับปีใหม่ article
ชมไทยพาเที่ยว จังหวัดเชียงราย article
โชว์พิเศษ ในค่ำคืนอันแสนพิเศษ Chomthai Camping Party 2007 article
ย้อนหลังเกี่ยวกับ ชมไทยใน MYIPTV article
ชมไทย ไปอมรมการถ่ายภาพ article
เวียดนาม (เที่ยวกับนายป๊อบ Camel) article
อุทยานแห่งชาติ อุทยานแห่งการเรียนรู้ article
ร่วมโหวต Man and Woman of the year - chomthai 2007
เชียงคาน
Tad Hin Yao
เขายายเที่ยง
ทริปถ่ายภาพกับชมไทยCopyright © 2003 Chomthai team 089-7801770

ตารางออกอากาศรายการชมไทยแลนด์ ช่อง ของดีประเทศไทย   (จานเหลือง DTV และจานเคเบิ้ลท้องถิ่นที่รับได้ทั่วไป)

วันเสาร์ 18:30-19:00 รีรัน อังคาร 22:30-23:00  พฤ. 14:00-14.30  ศุกร์  9:30-10:00 / 16:30-17:00

  Nextstep ชมย้อนหลังรายการชมไทยแลนด์ รายการชมไทยสัญจร ที่ช่อง Real Metro     หนังสือของชมไทย วางแผงกันแล้ว   

 

ติดต่อ : ชมไทย chomthailand.com  14/2  ม.3  คลองถนน  สายไหม  ก.ท.ม.  10220   โทร 089-7801770    e-mail : webmaster@chomthailand.com

Free Page Rank Tool