dot
dot
dot
bulletGallery ห้องภาพคนเดินทาง
bulletข่าวสาร เทศกาล ท่องเที่ยว
bulletใต้ฟลายชีท-ชวนกันเที่ยว
bulletมุมเพื่อน บทความ นัดพบ ฯลฯ
bulletห้วงสำนึกเดินทาง blog ,diary
bulletคลังข้อมูล เวบบอร์ดเก่าชมไทย
bulletท่องเที่ยว 76 จังหวัดทั่วไทย
bulletเรื่องเล่าริมทางเดิน
bulletบันทึกเดินทาง (คลังเก่า)
bulletแนะนำ หนังสือน่าอ่าน
ค่ายอาสา ไออุ่นจากพี่ให้น้อง
bulletเที่ยวเกาะช้าง


deuter kovea Eneloop ถุงนอน เป้ ตะเกียง เชือก เดินป่า มีด ไฟฉาย เปลมุ้ง รองเท้า

แบนเนอร์ชมไทย


กำหนดการ โครงการ “พาน้องเที่ยวทะเล

กำหนดการ โครงการ “พาน้องเที่ยวทะเล”
17-19 พฤศจิกายน 2550  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ อ่าวคุ้งกระเบน อ.ท่าใหม่
  จังหวัดจันทบุรี

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2550
16.00 น.  กลุ่มเยาวชนผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อเอชไอวี และอาสาสมัครพี่เลี้ยง
   เดินทางจากจังหวัดพะเยา และเชียงใหม่
23.00 น.  กลุ่มอาสาสมัครพี่เลี้ยง จากกรุงเทพฯ   เดินทางออกจากมูลนิธิรักษ์ไทย

   
วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2550
06.00 - 07.30 น.  ถึงค่ายเยาวชน  “พาน้องเที่ยวทะเล” ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ อ่าวคุ้งกระเบน
   เก็บกระเป๋าเข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย
07.30 - 09.00 น. รับประทานอาหารเช้า
09.00 - 10.00 น.  พิธีเปิดค่ายเยาวชน “โครงการพาน้องเที่ยวทะเล”
10.00 - 12.00 น. กิจกรรมพี่ดูแลน้อง โดยเครือข่ายเยาวชนรักษ์ไทย ภาคเหนือ
และอาสาสมัครพี่เลี้ยง

 - กิจกรรมสันทนาการ
- แบ่งกลุ่มน้องออกเป็น  4  กลุ่ม
เพื่อทำกิจกรรมในช่วงเช้า และเข้าฐานแต่ละฐานในช่วงบ่าย
-  “ชวนน้องดู ละคร” (ละครคนผสมละครหุ่นในประเด็นทักษะชีวิตและการดูแลตัวเอง) 
-  ตอบคำถามชิงรางวัลและสะสมคะแนนของแต่ละกลุ่ม
12.00 - 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น. กิจกรรมพี่ดูแลน้อง โดยเครือข่ายเยาวชนรักษ์ไทย ภาคเหนือ
และอาสาสมัครพี่เลี้ยง  ให้น้องแต่ละกลุ่มเวียนฐานการเรียนรู้ 
ฐานละประมาณ  30  นาที

- ฐานที่ 1   จิตรกรน้อย  ( ให้น้องฟังนิทานภาพในประเด็นเรื่องโลกที่เราอยู่ จากนั้นให้แต่ละคนวาดรูปและอธิบายความรู้สึกที่สะท้อนบนผ้าที่เตรียมไว้ให้   อาสาสมัครและพี่เลี้ยงนำผ้าทุกผืนมาเย็บรวมกัน เป็นการเสริมทักษะด้านการสื่อสารผ่านงานศิลปะ และจินตนาการที่สะท้อนความรู้สึกของตนเอง  )


- ฐานที่ 2 ผู้นำผู้ตาม (ให้น้องแต่ละกลุ่มเลือกผู้นำ 1 คน หลังจากนั้นใช้ผ้าปิดตาทุกคน และเหลือเพียงผู้นำเท่านั้น ทุกคนเข้าแถวตอนลึกผู้นำอยู่ด้านหลังสุดให้สัญญาณในการเดินทางแต่ห้ามใช้เสียง พี่เลี้ยงสรุปกิจกรรมเรื่องภาวะความเป็นผู้นำ และผู้ตาม)

- ฐานที่ 3 จำสิ่งของเล่าเรื่อง (ให้น้อง ๆ ในกลุ่มช่วยกันจำสิ่งของที่วางไว้ใต้ผ้าให้ได้มากที่สุดภายในเวลา 30 วินาที กลุ่มไหนจำได้มากให้คะแนนตามจำนวนสิ่งของ   จากนั้นให้สิ่งของกับน้องคนละ 1 ชิ้น และให้น้องเล่าเรื่องราวตามจินตนาการเป็นนิทานที่มีความเชื่อมโยงกันกับสิ่งของของแต่ละคน เป็นการเสริมทักษะการวางแผน และการทำงานร่วมกันเป็นทีม)

- ฐานที่ 4 ช่วยกันต่อหน่อย (ให้น้องแต่ละกลุ่มช่วยกันนำสิ่งของหรือเสื้อผ้าที่มีอยู่ต่อกันให้ยาวที่สุด โดยกลุ่มไหนต่อเสร็จแล้วให้อาสาสมัคร และพี่เลี้ยงทำสัญลักษณ์โดยการปักธงแต่ละสีไว้ กลุ่มไหนยาวที่สุดก็ให้คะแนนตามความเหมาะสม   พี่เลี้ยงสรุปกิจกรรมเรื่องการวางแผน และความเสียสละ)

16.00 - 18.00  กิจกรรมสันทนาการทางทะเล
18.00 - 19.00  รับประทานอาหารเย็น
19.00 - 20.30  กิจกรรมสันทนาการ “พี่ชวนน้องมาร้องเพลง”
20.30 - 21.30 กิจกรรมปฏิบัติธรรม “ชวนน้องปฏิบัติธรรม” (ฝึกนั่งสมาธิและสวดมนต์ก่อนนอน) โดยพี่แอน สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์   ทูตมูลนิธิรักษ์ไทย
21.30   เข้านอน และพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2550
07.30 - 08.30                  รับประทานอาหารเช้า
08.30 - 09.30                 รู้จักศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ อ่าวคุ้งกระเบน
   โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ อ่าวคุ้งกระเบน
09.30 - 12.00 กิจกรรมวอล์กแรลลี่ “พาน้องรู้รักษ์สิ่งแวดล้อม” ทัศนะศึกษาระบบนิเวศน์ของป่าชายเลน ณ สะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติ อ่าวคุ้งกระเบน
    ฐานที่ 1 ไม้เบิก
   ฐานที่ 2 ดงฝาด
   ฐานที่ 3 ป่าปลูก   
   ฐานที่ 4 ปู่แสม
 

12.00 - 13.00  รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 17.00  กิจกรรมสันทนาการทางทะเล
18.00 - 19.00  รับประทานอาหารเย็น
19.00 - 20.30  กิจกรรมสันทนาการ “พี่ชวนน้องมาร้องเพลง”
20.30 - 21.30  กิจกรรมปฏิบัติธรรม “สอนน้องรู้ธรรมมะ”
   (ฝึกนั่งสมาธิ และสวดมนต์ก่อนนอน)
21.30   เข้านอน และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2550
07.30 - 09.00                  รับประทานอาหารเช้า
09.00 - 11.00                 กิจกรรม “วาดหวังระบายฝัน” (สอนน้องวาดภาพระบายสี) 
11.00 - 11.30  พิธีปิดค่ายเยาวชน “โครงการพาน้องเที่ยวทะเล”
11.30 - 12.30  รับประทานอาหารกลางวัน (จัดเก็บสัมภาระ)
12.30 - 14.00  เดินทางไปสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง บ้านเพ
14.00 - 16.00  กิจกรรม “พาน้องเรียนรู้โลกใต้ทะเล” ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก บ้านเพ จ.ระยอง
16.00 - 17.00 รับประทานอาหารเย็น
17.00  เดินทางกลับ
  1. กลุ่มเยาวชนออกเดินทางกลับจังหวัดพะเยา
      (ถึงจังหวัดพะเยาวันที่ 20 พฤศจิกายน เวลา 10.00 น.)
  2. กลุ่มเยาวชนออกเดินทางกลับจังหวัดเชียงใหม่
      (ถึงจังหวัดเชียงใหม่วันที่ 20 พฤศจิกายน เวลา 09.00 น.)
   3. กลุ่มอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่จากจังหวัดกรุงเทพฯ เดินทางกลับ  
       (ถึงกรุงเทพฯ  21.00 น.)

 

ผู้ที่ให้การอนุเคราะห์และสนับสนุนโครงการสามารถติดต่อขอข้อมูลการบริจาคได้ที่
 
ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์  มูลนิธิรักษ์ไทย 185 ซอยประดิพัทธ์ 6  ถ.ประดิพัทธ์
แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02 265 6888   โทรสาร 02 271 4467    www.raksthai.org    raksthai.pr@gmail.com

1.คุณยุวลักษณ์ เหมะวิบูลย์    โทรศัพท์   02 265 6852 มือถือ 085 059 5982     
อีเมล์
yuvaluck@raksthai.org

2.คุณชูชาติ  ตรีรัถยานนท์      โทรศัพท์  02 265 6833 มือถือ 089 143 0917  
อีเมล์
choochat@raksthai.org

3.คุณศิริพร แท้สูงเนิน      โทรศัพท์  02 265 6854 มือถือ 089 161 8480    
อีเมล์
siriporn@raksthai.org

 
ตรงเส้นขอบฟ้า

บนเส้นทางเดิน article
chomthai-shop article
ท่องเที่ยว 3 เขาหลวง article
ท่องเที่ยวทั่วถิ่นไทย article
รายนามผู้สนับสนุนและบริจาคโครงการไออุ่น ฯ 2
โครงการไออุ่น…จากพี่ให้น้อง ครั้งที่ 2
โครงการไออุ่น…จากพี่ให้น้อง (สุขภาพดีพี่ให้น้อง) article
โครงการไออุ่น…จากพี่ให้น้อง article
โครงการ “พาน้องเที่ยวทะเล”
โครงการ : “ของขวัญให้น้อง”
Highlights for Backpacker article
CALENDAR 2008 article
Speaking Thai article
Tourismthailand article
ห้องภาพคนเดินทาง article
มุม นานาสาระ article
สำรวจธรรมชาติ 4 เส้นทาง... ภาคกลาง อีสานตอนล่างและภาคตะวันออก article
อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ article
เพื่อนบ้านชมไทย article
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติเชิงนิเวศน้ำตกเจ็ตคต-โป่งก้อนเสา article
หันหน้าเข้าหากัน article
สืบสานเจตนารมณ์ article
มรดกโลกกับคุณค่าของการศึกษาวิจัย article
สำนึกแห่งหัวใจ article
ประทับไว้ในดวงใจ article
ร่วมสนับสนุนชมไทย article
Thailand Information for traveler article
สายการบินเอส จี เอ บินระหว่างเมืองย่อยในประเทศ
ล่องเรือท่องถิ่นไทย article
เกาะกุฏี - จากวันนั้น ถึงวันนี้ ก็ถึงคราวที่ความรัก - สุขงอมเต็มที่ article
เขาใหญ่ ตามหากระทิง (หน่อยฯขญ 4 คลองปลากั้ง) article
ชมไทยเกมส์ ครั้งที่ 1 Chomthai Game article
ทดลองออกอากาศ เพื่อน ๆ ชาวแชท article
โครงการไออุ่น…จากพี่ให้น้อง ครั้งที่ 1 article
ร่วมโหวต Man / Woman of the year - chomthai article
คุยกันใต้ฟลายชีท (ทดลองออกอากาศ สถานีชมไทย) article
ตะลุยแดนเหนือ ต้อนรับปีใหม่ article
ชมไทยพาเที่ยว จังหวัดเชียงราย article
โชว์พิเศษ ในค่ำคืนอันแสนพิเศษ Chomthai Camping Party 2007 article
ย้อนหลังเกี่ยวกับ ชมไทยใน MYIPTV article
ชมไทย ไปอมรมการถ่ายภาพ article
เวียดนาม (เที่ยวกับนายป๊อบ Camel) article
อุทยานแห่งชาติ อุทยานแห่งการเรียนรู้ article
ร่วมโหวต Man and Woman of the year - chomthai 2007
เชียงคาน
Tad Hin Yao
เขายายเที่ยง
ทริปถ่ายภาพกับชมไทยCopyright © 2003 Chomthai team 089-7801770

ตารางออกอากาศรายการชมไทยแลนด์ ช่อง ของดีประเทศไทย   (จานเหลือง DTV และจานเคเบิ้ลท้องถิ่นที่รับได้ทั่วไป)

วันเสาร์ 18:30-19:00 รีรัน อังคาร 22:30-23:00  พฤ. 14:00-14.30  ศุกร์  9:30-10:00 / 16:30-17:00

  Nextstep ชมย้อนหลังรายการชมไทยแลนด์ รายการชมไทยสัญจร ที่ช่อง Real Metro     หนังสือของชมไทย วางแผงกันแล้ว   

 

ติดต่อ : ชมไทย chomthailand.com  14/2  ม.3  คลองถนน  สายไหม  ก.ท.ม.  10220   โทร 089-7801770    e-mail : webmaster@chomthailand.com

Free Page Rank Tool