dot
dot
dot
bulletGallery ห้องภาพคนเดินทาง
bulletข่าวสาร เทศกาล ท่องเที่ยว
bulletใต้ฟลายชีท-ชวนกันเที่ยว
bulletมุมเพื่อน บทความ นัดพบ ฯลฯ
bulletห้วงสำนึกเดินทาง blog ,diary
bulletคลังข้อมูล เวบบอร์ดเก่าชมไทย
bulletท่องเที่ยว 76 จังหวัดทั่วไทย
bulletเรื่องเล่าริมทางเดิน
bulletบันทึกเดินทาง (คลังเก่า)
bulletแนะนำ หนังสือน่าอ่าน
ค่ายอาสา ไออุ่นจากพี่ให้น้อง
bulletเที่ยวเกาะช้าง


deuter kovea Eneloop ถุงนอน เป้ ตะเกียง เชือก เดินป่า มีด ไฟฉาย เปลมุ้ง รองเท้า

แบนเนอร์ชมไทย


เวียดนาม (เที่ยวกับนายป๊อบ Camel) article


Download the original: VTS_01_1.VOB (152.8 MB)

 


ข้อมูลทั่วไป
ชื่อทางการ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม(The Socialist Republic of Vietnam)
รูปแบบการปกครอง สังคมนิยม โดยรัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 1992 กำหนดให้เวียดนามเป็นประเทศ สาธารณรัฐสังคมนิยม

พรรคการเมือง ระบบพรรคเดียว คือพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม

รัฐบาล แต่งตั้งโดยสภาแห่งชาติ (National Assembly) มีวาระดำรงตำแหน่ง 5 ปี (รายชื่อคณะรัฐมนตรีดูในเอกสารแนบ)

ผู้นำสำคัญทางการเมือง

เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ นายนง ดึ๊ก หมั่น (Nong Duc Manh)

ประธานาธิบดี/ประมุขของรัฐ นายเจิ่น ดึ๊ก เลือง (Tran Duc Luong)

นายกรัฐมนตรี/หัวหน้ารัฐบาล นายฟาน วัน ขาย (Phan Van Khai)

ประธานสภาแห่งชาติ นายเหวียน วัน อาน (Nguyen Van An)

เมืองหลวง กรุงฮานอย (Hanoi)

ระบบการบริหารราชการ แบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่
1. ส่วนกลาง มี 26 กระทรวงและองค์กรเทียบเท่า และ 13 องค์กรและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล
2. ระดับจังหวัด มี 61 จังหวัดและ 4 นคร (ฮานอย โฮจิมินห์ ไฮฟอง ดานัง)
3. ระดับเมืองและเทศบาล มีประมาณ 600 หน่วย
4. ระดับตำบล ประมาณ 10,600 ตำบล

พื้นที่ 331,033 ตารางกิโลเมตร ความยาวจากเหนือจรดใต้ 1,650 กิโลเมตร มีชายฝั่งทะเลยาวทั้งสิ้น 3,440 กิโลเมตร มีเขตแดนทางทะเล ร่วมกับไทยยาว 97 กิโลเมตร ทิศเหนือ มีพรมแดนติดจีน ยาว 728 กิโลเมตร ทิศตะวันตกมีรมแดนติดลาว ยาว 1,555 กิโลเมตร ทิศตะวันตกเฉียงใต้มี พรมแดนติดกัมพูชายาว 982 กิโลเมตร ทิศตะวันออกมีพรมแดนติดทะเลจีนใต้ และทิศใต้ติดอ่าวไทย

 

 

   

 

 

ระเบียบ การขอวีซ่าเข้าประเทศ เวียดนาม

ระเบียบการและเอกสารยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศ เวียดนาม
1. บุคลลที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม
2. กรณีบุคคลถือหนังสือเดินทางต่างชาติ
  -หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
-รูปถ่ายขนาด 1.5 – 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป 
 เวลาทำการของสถานทูต
 เวลาทำการของสถานฑูต 8.30 น. – 12.00 น. , 13.30– 16.30 น
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-251 – 7202 / 02-251 – 5836  - 8


 
 

เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับเวียตนาม

- ข้อมูลทั่วไป คลิก


"ฮานอย"หมายถึงตอนต้นของแม่น้ำ ตั้งอยู่ตอนต้นอยู่บนลุ่มแม่น้ำแดง ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์ลี้สถาปนาขึ้นเป็นเมืองหลวงในปี พ.ศ.1553 โดยใช้ชื่อว่า"ทังลอง"จนกระทั่ง พ.ศ.2345 กษัตริย์ราชวงศ์เหงียนได้ย้ายเมือหลวงไปอยู่เมือง"เว้"เมื่อตกเป็นส่วนหนึ่ของอินโดจีนของฝรั่งเศส ฮานอยจึงกลับมาเป็นเมืองหลวงอย่างเป็นทางการอีกครั้งใน พ.ศ.2430 ภายหลังได้รับเอกราชในปี พ.ศ.2489 ดินแดนเวียดนามแยกออเป็นสองประเทศ โดยฮานอยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือ เมื่อรวมประเทศใน พ.ศ.2519 จึงเป็นเมืองหลวงหนึ่งเดียวของเวียดนามในปัจจุบัน
 

โฮจิมินห์ กัน นครโฮจิมินห์ นั้น ทุกท่านคงจะทราบดีอยู่แล้วว่า อยู่ที่เวียดนาม   แต่ก็จะเป็นส่วนที่เรียกกันว่า เวียดนามใต้นะครับ แต่เดิมนั้น ที่นี่ ชื่อ ไซ่ง่อน ครับ แต่ต่อมาได้เปลี่ยน มาเป็นโฮจิมินห์ แทน   สำหรับบางท่านอาจยัง สับสนนะครับว่า เมือง โฮจิมินห์ นี้เป็นเมืองหลวงของเวียดนาม แต่โดยแท้จริงแล้วนั้น   เมืองหลวงของเวียดนามคือ เมืองฮานอยครับ แต่โฮจิมินห์ จะมีความสำคัญในลักษณะ ของเมืองที่ เป็นเมืองค้าขาย เสียมากกว่า   เมืองโฮจิมินห์ นี้ จึงเป็นที่สนใจของชาวต่างชาติ ที่อยากทำธุรกิจ ต่างๆอยู่าก

 

 

 

อุโมงค์  คูจิ                     Click here for Real Movie Slide Show

อุโมงค์คูจิ: เป็น ห้องใต้ดินในเมือง โฮจิมินท์ ที่ทหารเวียตกง ขุดไว้ในสมัยทำสงครามกับสหรัฐอเมริกา ใช้เป็นกองบัญชาการ เป็นที่หลบทหารรัฐบาล เป็นกองกำลังส้องสุมกำลัง เป็นโรงพยาบาล ฯลฯ และเป็นทางลำเลียงทหารเข้าตี กรุงไซ่ง่อน หรือโฮจิมิน ปัจจุบัน จนสหรัฐฯ พ่ายแพ้

พิพิธภัณฑ์ สงคราม

ภายในพิพิธภัณฑ์นั้น จะแสดงแบ่งเป็นส่วนๆ คือ ส่วนที่มาของสงคราม รูปถ่ายต่างๆในช่วงสงคราม ส่วนของอาวุธในสงคราม   ซึ่งบริเวณนั้นก็จะมี ปืนผาหน้าไม้ แสดงเอาไว้ รวมทั้งผลกระทบจากการได้รับการโจมตี ด้วย ฝนเหลือง สารพิษ   ที่ร้ายแรงและน่ากลัวมากครับ ซึ่งเขาก็มีรูปผู้ที่ได้รับเคราะห์ให้ชมด้วย

 

 

รวมกระทู้เกี่ยวกับเวียดนามในชมไทย

- 00681 - อาหารในเวียดนามตอน 2 - kobandu : [03/08/2006] - (110/19)
- 00673 -
ชวนเที่ยว...ฮานอย...ฉบับแก้ตัว - kobandu : [01/08/2006] - (126/15)
- 00672 -
เวียดนาม ดินแดนแห่งการรอคอย - kobandu : [01/08/2006] - (92/1)
- 00516 -
เวียดนาม ฮานอย-ฮาลอง - kessuda : [20/04/2006] - (634/45)
- 00125 -
...เวียดนาม..เมืองเว้ ดานัง ฮอยอัน...ภาพโดย นู๋หน่อย - พี่รัช : [29/05/2005] - (2606/21)

- 00680 - เดินทางสู่กรุงฮานอย - kobandu : [03/08/2006] - (251/59)
- 00673 -
ชวนเที่ยว...ฮานอย...ฉบับแก้ตัว - kobandu : [01/08/2006] - (126/15)

- 00304 - ฮานอย และ ฮาลองเบย์ - mai52 : [28/10/2005] - (3524/55)

เรื่องเล่าที่เวียดนาม

เวียดนาม (Vietnam)ว่าที่พันตรี วิษณุ บุญมารัตน์

 

ถ่ายภาพตัดต่อ โดยนาย Pop camel

ข้อมูลการท่องเที่ยวจาก

th.wikipedia.org/wiki/ประเทศเวียดนาม

www.vacationzone.co.th/index_vietnam.asp

 
ท่องเที่ยวเวียดนาม http://www.vngold.com/

 • ดาลาด บ้านพักบนเขา
  ดาลาดคือเมืองที่อยู่บนที่ราบสูขรายรอบไปด้วยภูเขา กับทิวทัศน์ที่สวยงาม ทะเลสาป, สวนสาธารณะ, หอไอเฟลจำลอง, มหาวิทยาลัย และ อีกมากมายเป็นหนึ่งในหลายๆ ที่น่าท่องเที่ยวของเวียดนาม
 • ดานัง (ชายหาดจีน)
  ดานางเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของเวียดนาม เป็นอีกเมืองหนึ่งที่น่าสนใจ และ สวยงามมากอีกเมืองหนึ่ง หลากหลายบ้านพักตากอากาศที่อยู่ริมชายทะเลรอให้คุณแวะไปเยี่ยมขมด้วยสายตาของคุณเอง คุณสามารถเดินทางจาก ฮวยอัน เพื่อมาที่ ดานัง
 • Doc Let Beach
  Doc Let is an up and coming resort 45 km north of Nha Trang. It has a long and wide white sand beach and shallow water for safe swimming.
 • โฮจิมิน (ไซง่อน)
  เมืองโฮจิมิน เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม เป็นเมืองใหญ่ที่น่าสนใจอีกเมืองหนึ่งของเวียดนาม ที่นี้คุณสามารถมองหาความแปลกใหม่ และ กิจกรรมมากมายให้คุณได้สัมผัส ที่ๆนักท่องเที่ยวส่วนมากจะแวะเวียนไปเยี่ยมเยียน ที่ ถนนเดเทรม เป็นที่ๆนักท่องเที่ยวอาศัยอยู่มากที่สุด แล้วคุณจะเพลิดเพลินกับสิ่งที่คุณจะได้เห็นจากถนนสายนี้
 • ฮวยอันเมืองโบราณ
  ฮวยอันเคยเป็นเมืองที่มีความหลากหลาย และ มีความสำคัญในยุคที่ 16 และ 17 อารยธรรมจากหลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่น จีน ฮอลแลนด์ อินเดีย และ ฯลฯ สามารถมองเห็นร่องรอยของความรุ่งเรืองในอดีตได้จาก สถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ที่ยังคงหลงเหลือให้ได้ศึกษาอยู่บ้างไม่ว่าจะเป็นจากถนน หรือ อาคารบ้านเรือน วัด คุณจะได้เห็นประเพณีที่เก่าแก่และความเป็นเอกลักษณ์ที่เฉพาะของเวียดนาม ที่นี่ ที่ ฮวยอัน
 • นาชาง บ้านพักริมทะเล
  นาชางเป็นเมืองที่ดีที่สุดของเวียดนาม เป็นเมืองที่มีอาณาเขตติดกับชายฝั่งทะเล ถนนหลักคือ ทรานพลู ซึ่งมีความยาวกว่า 4 กิโลเมตร และ ในอนาคตอันไม่ไกลนี้จะเพิ่มเป็น 12 กิโลเมตร ใช้เวลาเพียงไม่นานสำหรับโดยสารเครื่องบิน หรือ ประมาณ 10 ชั่วโมงสำหรับรถโดยสารจากโฮจิมิน
 • Phu Quoc Island
  This 48km long tear shaped island in the Mekong Delta is blessed with some of the most beautiful beaches in Vietnam. Transparent turquoise waters where marine life live in abundance. The many fine resorts each strive to give you relaxing peace and quiet.
 • ซับปาเมืองแห่งหุบเขา
  ซับปา เป็นเมืองที่อยู่ทางเหนือ เป็นเมืองที่น่าสนใจมากที่สุดที่ๆคุณพลาดไม่ได้ที่จะไปสัมผัส กับ ธรรมชาติที่สวยงาม เป็นสถานที่ชาวเขาส่วนใหญ่อาศัยอยู่ ตั้งอยู่ใกล้ชายแดนเวียดนาม - จีน

   

   

   

   

   


   ตรงเส้นขอบฟ้า

บนเส้นทางเดิน article
chomthai-shop article
ท่องเที่ยว 3 เขาหลวง article
ท่องเที่ยวทั่วถิ่นไทย article
รายนามผู้สนับสนุนและบริจาคโครงการไออุ่น ฯ 2
โครงการไออุ่น…จากพี่ให้น้อง ครั้งที่ 2
โครงการไออุ่น…จากพี่ให้น้อง (สุขภาพดีพี่ให้น้อง) article
โครงการไออุ่น…จากพี่ให้น้อง article
กำหนดการ โครงการ “พาน้องเที่ยวทะเล
โครงการ “พาน้องเที่ยวทะเล”
โครงการ : “ของขวัญให้น้อง”
Highlights for Backpacker article
CALENDAR 2008 article
Speaking Thai article
Tourismthailand article
ห้องภาพคนเดินทาง article
มุม นานาสาระ article
สำรวจธรรมชาติ 4 เส้นทาง... ภาคกลาง อีสานตอนล่างและภาคตะวันออก article
อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ article
เพื่อนบ้านชมไทย article
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติเชิงนิเวศน้ำตกเจ็ตคต-โป่งก้อนเสา article
หันหน้าเข้าหากัน article
สืบสานเจตนารมณ์ article
มรดกโลกกับคุณค่าของการศึกษาวิจัย article
สำนึกแห่งหัวใจ article
ประทับไว้ในดวงใจ article
ร่วมสนับสนุนชมไทย article
Thailand Information for traveler article
สายการบินเอส จี เอ บินระหว่างเมืองย่อยในประเทศ
ล่องเรือท่องถิ่นไทย article
เกาะกุฏี - จากวันนั้น ถึงวันนี้ ก็ถึงคราวที่ความรัก - สุขงอมเต็มที่ article
เขาใหญ่ ตามหากระทิง (หน่อยฯขญ 4 คลองปลากั้ง) article
ชมไทยเกมส์ ครั้งที่ 1 Chomthai Game article
ทดลองออกอากาศ เพื่อน ๆ ชาวแชท article
โครงการไออุ่น…จากพี่ให้น้อง ครั้งที่ 1 article
ร่วมโหวต Man / Woman of the year - chomthai article
คุยกันใต้ฟลายชีท (ทดลองออกอากาศ สถานีชมไทย) article
ตะลุยแดนเหนือ ต้อนรับปีใหม่ article
ชมไทยพาเที่ยว จังหวัดเชียงราย article
โชว์พิเศษ ในค่ำคืนอันแสนพิเศษ Chomthai Camping Party 2007 article
ย้อนหลังเกี่ยวกับ ชมไทยใน MYIPTV article
ชมไทย ไปอมรมการถ่ายภาพ article
อุทยานแห่งชาติ อุทยานแห่งการเรียนรู้ article
ร่วมโหวต Man and Woman of the year - chomthai 2007
เชียงคาน
Tad Hin Yao
เขายายเที่ยง
ทริปถ่ายภาพกับชมไทยCopyright © 2003 Chomthai team 089-7801770

ตารางออกอากาศรายการชมไทยแลนด์ ช่อง ของดีประเทศไทย   (จานเหลือง DTV และจานเคเบิ้ลท้องถิ่นที่รับได้ทั่วไป)

วันเสาร์ 18:30-19:00 รีรัน อังคาร 22:30-23:00  พฤ. 14:00-14.30  ศุกร์  9:30-10:00 / 16:30-17:00

  Nextstep ชมย้อนหลังรายการชมไทยแลนด์ รายการชมไทยสัญจร ที่ช่อง Real Metro     หนังสือของชมไทย วางแผงกันแล้ว   

 

ติดต่อ : ชมไทย chomthailand.com  14/2  ม.3  คลองถนน  สายไหม  ก.ท.ม.  10220   โทร 089-7801770    e-mail : webmaster@chomthailand.com

Free Page Rank Tool