dot
dot
dot
bulletGallery ห้องภาพคนเดินทาง
bulletข่าวสาร เทศกาล ท่องเที่ยว
bulletใต้ฟลายชีท-ชวนกันเที่ยว
bulletมุมเพื่อน บทความ นัดพบ ฯลฯ
bulletห้วงสำนึกเดินทาง blog ,diary
bulletคลังข้อมูล เวบบอร์ดเก่าชมไทย
bulletท่องเที่ยว 76 จังหวัดทั่วไทย
bulletเรื่องเล่าริมทางเดิน
bulletบันทึกเดินทาง (คลังเก่า)
bulletแนะนำ หนังสือน่าอ่าน
ค่ายอาสา ไออุ่นจากพี่ให้น้อง
bulletเที่ยวเกาะช้าง


deuter kovea Eneloop ถุงนอน เป้ ตะเกียง เชือก เดินป่า มีด ไฟฉาย เปลมุ้ง รองเท้า

แบนเนอร์ชมไทย


เขาใหญ่ ตามหากระทิง (หน่อยฯขญ 4 คลองปลากั้ง) article


Download the original: AVSEQ01.DAT (108.6 MB)ที่มา - ที่ไป

โครงการพิทักษ์กระะทิงในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ณ หน่วย ขญ.4 (คลองปลากั้ง)

.......แม้ว่าอุทยานยานแห่งชาติเขาใหญ่ จะมีหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้ามาร่วมทำงานอนุรักษ์พื้นที่ป่าเขาใหญ่ ทั้งด้านงานศึกษาวิจัย การปราบปราม การประชาสัมพันธ์ และงานเศรษฐกิจชุมชนชุมชน แต่ปัญหาของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กลับไม่ได้ลดน้อยลงไป ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปัญหาของเขาใหญ่มิได้จำกัดอยู่แค่เพียงการล่าสัตว์หรือตัดไม้เท่านั้น หากแต่ยังเชื่อมโยงไปสู่ปัญหาอื่นๆ ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติอีกด้วย

ดังนั้น การกำหนดแนวคิดและนโยบายสำหรับการแก้ไขปัญหาของอุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่จึงควรพิจารณาจากหลายมุมมอง และการแก้ไขปัญหาจะต้องหลากหลายวิธีการตามสภาพที่แท้จริงของปัญหานั้นๆ แต่ในขณะเดียวกันที่ภาพรวมของการแก้ไขปัญหาจะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันและได้รับการยอมรับร่วมกันทุกๆฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง

การสร้างเครือข่ายการทำงาน จึงเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ใช้หลักการความร่วมมือของแต่ละหน่วยงาน ประสานเป็นเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงการแก้ปัญหาให้ทั่วถึงและมีทิศทางร่วมกัน ซึ่ง มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีเจตนารมณ์ของการทำงานเพื่อสนับสนุนงานโครงการอาสาสมัครพิทักษ์กระทิงในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ขญ .4 (คลองปลากั้ง) เป็นหน่วยตั้งอยู่รอบนอกอุทยานฯ ตั้งอยู่ ต.วังหมี อ. วังนํ้าเขียว จ.นครราชสีมา บริเวณหน่วยฯมีทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ เป็นที่อาศัยหากินของกระทิง เชื่อว่าเป็นกระทิงที่เขาแผงม้า ประมาณ 30 ตัว รูปแบบต่างๆ ของการสนับสนุนจึงเปรียบเสมือนตัวแทนในภาคของเอกชนที่จะทำหน้าที่ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน สร้างเครือข่ายงานและเป็นเวทีการระดมข้อมูล และสร้างจิตสํานึกให้ราษฏรในพื้น ความรู้และความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการทำงานเพื่อพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ให้คงความสมบูรณ์และสร้างคุณประโยชน์ต่อมนุษยชาติอย่างอนันต์สืบไป

วัตถุประสงค์
1. กระทิงมีความปลอดภัย และอาศัยในพื้นที่สามารถสืบพันธุ์ต่อไปได้
2. ราษฎรมีการตั้งกลุ่มอนุรักษ์เพื่อพิทักษ์กระทิง
3. ราษฎรมีรายได้จากการท่องเที่ยวและการศึกษาธรรมชาติ
4. เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน

ระยะเวลา กิจกรรม พฤษภาคม- ธันวาคม 2546
1. จัดสัมมนาเรื่อง "โครงการอาสาสมัครพิทักษ์กระทิงในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่"
วันที่ 13 ธันวาคม 2546 ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ขญ.4 (คลองปลากั้ง) ต.วังหมี อ.วังนํ้าเขียว จ.นครราชสีมา 8.00-17.00 น.

ผลคาดว่าจะได้รับ
1. เกิดเครือข่ายความร่วมมือการทำงานระหว่างหน่วยงานที่ทำงานเพื่ออนุรักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
2. แก้ไขปัญหาของอุทยานแห่งชาติเขาให้เป็นไปอย่างมีทิศทางและประสิทธิภาพ
3. เกิดประเด็นทางวิชาการที่น่าสนใจเพิ่มขึ้นอันจะนำไปสู่การแก้ไขหาได้อย่าง ถูกต้องและเหมาะสม

ผู้เสนอโครงการ 1.อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 2. มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ที่ปรึกษาโครงการ

1. พลเอกประดิษฐ์ บุญเกิด เลขาธิการมูลนิธิ

2. นายประวัติ โวหารดี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กรรมการมูลนิธิ

ขอขอบคุณข้อมูลโครงการจากเวบไซด์  มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เกี่ยวกับ  อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ คลิก

 รวมภาพเกี่ยวกับเขาใหญ่จากห้องภาพชมไทย >>>

เรื่องเล่าการเดินทาง เขาใหญ่

- เขาใหญ่ อช. แรกของไทย

- จาก ขญ.11 สู่ ขญ. 10 (Bike Camp)

- กระทิง สิ่งอันเป็นที่รักของฉัน

- เดินป่า เมื่อยามฤดูฝน ตาดหินยาว 

- ตำนานคน ตำนานป่า ตำนานการเดินทาง  

- ทุ่งกระทิง

 สารคดีชุดอุทยานแห่งชาติ อุทยานแห่งการเรียนรู้

"โปรเจกนี้ ยอมรับว่า รีบทำ แล้วรู้สึกยังไม่ได้ทำเต็มที่ บทสด คิดสด สถานที่คิดวันเดียวมาถ่ายเลย
งานครั้งนี้ ออกมา ก็พอใจในจุดๆหนึ่งครับ แต่ถ้ามีเวลา มันคงออกมาดีกว่านี้อีกแหละครับ"-ทริปกองผมนี้ ขำกัน ทั้งวัน (เพื่อนๆ นิเทศศาสตร์ ปี 4 ม.ศรีปทุม)
-ได้ทำในสิ่งที่พอใจ
-ร่ำสุรา อิๆๆ นิดนึงๆ
-เหนื่อยดี
-ไม่เจอ กระทิงครับ เจอแต่กระทิงเปลี่ยว
-หนุกหนาน คราวหน้าจะไปใหม่ จะไปน้ำตกวังเหว
-ขอบคุณที่ มาดูครับ
                                                                                  "TOP CHOMTHAI"

 

เบื้องหลังการทำงาน

                                                                                            

                                                             ภาพเพิ่มเติมเบื้องหลังการทำงาน คลิกชมได้ที่นี่ครับ >>>

 


อ่าน และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ

 
ตรงเส้นขอบฟ้า

บนเส้นทางเดิน article
chomthai-shop article
ท่องเที่ยว 3 เขาหลวง article
ท่องเที่ยวทั่วถิ่นไทย article
รายนามผู้สนับสนุนและบริจาคโครงการไออุ่น ฯ 2
โครงการไออุ่น…จากพี่ให้น้อง ครั้งที่ 2
โครงการไออุ่น…จากพี่ให้น้อง (สุขภาพดีพี่ให้น้อง) article
โครงการไออุ่น…จากพี่ให้น้อง article
กำหนดการ โครงการ “พาน้องเที่ยวทะเล
โครงการ “พาน้องเที่ยวทะเล”
โครงการ : “ของขวัญให้น้อง”
Highlights for Backpacker article
CALENDAR 2008 article
Speaking Thai article
Tourismthailand article
ห้องภาพคนเดินทาง article
มุม นานาสาระ article
สำรวจธรรมชาติ 4 เส้นทาง... ภาคกลาง อีสานตอนล่างและภาคตะวันออก article
อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ article
เพื่อนบ้านชมไทย article
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติเชิงนิเวศน้ำตกเจ็ตคต-โป่งก้อนเสา article
หันหน้าเข้าหากัน article
สืบสานเจตนารมณ์ article
มรดกโลกกับคุณค่าของการศึกษาวิจัย article
สำนึกแห่งหัวใจ article
ประทับไว้ในดวงใจ article
ร่วมสนับสนุนชมไทย article
Thailand Information for traveler article
สายการบินเอส จี เอ บินระหว่างเมืองย่อยในประเทศ
ล่องเรือท่องถิ่นไทย article
เกาะกุฏี - จากวันนั้น ถึงวันนี้ ก็ถึงคราวที่ความรัก - สุขงอมเต็มที่ article
ชมไทยเกมส์ ครั้งที่ 1 Chomthai Game article
ทดลองออกอากาศ เพื่อน ๆ ชาวแชท article
โครงการไออุ่น…จากพี่ให้น้อง ครั้งที่ 1 article
ร่วมโหวต Man / Woman of the year - chomthai article
คุยกันใต้ฟลายชีท (ทดลองออกอากาศ สถานีชมไทย) article
ตะลุยแดนเหนือ ต้อนรับปีใหม่ article
ชมไทยพาเที่ยว จังหวัดเชียงราย article
โชว์พิเศษ ในค่ำคืนอันแสนพิเศษ Chomthai Camping Party 2007 article
ย้อนหลังเกี่ยวกับ ชมไทยใน MYIPTV article
ชมไทย ไปอมรมการถ่ายภาพ article
เวียดนาม (เที่ยวกับนายป๊อบ Camel) article
อุทยานแห่งชาติ อุทยานแห่งการเรียนรู้ article
ร่วมโหวต Man and Woman of the year - chomthai 2007
เชียงคาน
Tad Hin Yao
เขายายเที่ยง
ทริปถ่ายภาพกับชมไทยCopyright © 2003 Chomthai team 089-7801770

ตารางออกอากาศรายการชมไทยแลนด์ ช่อง ของดีประเทศไทย   (จานเหลือง DTV และจานเคเบิ้ลท้องถิ่นที่รับได้ทั่วไป)

วันเสาร์ 18:30-19:00 รีรัน อังคาร 22:30-23:00  พฤ. 14:00-14.30  ศุกร์  9:30-10:00 / 16:30-17:00

  Nextstep ชมย้อนหลังรายการชมไทยแลนด์ รายการชมไทยสัญจร ที่ช่อง Real Metro     หนังสือของชมไทย วางแผงกันแล้ว   

 

ติดต่อ : ชมไทย chomthailand.com  14/2  ม.3  คลองถนน  สายไหม  ก.ท.ม.  10220   โทร 089-7801770    e-mail : webmaster@chomthailand.com

Free Page Rank Tool