dot
dot
dot
bulletGallery ห้องภาพคนเดินทาง
bulletข่าวสาร เทศกาล ท่องเที่ยว
bulletใต้ฟลายชีท-ชวนกันเที่ยว
bulletมุมเพื่อน บทความ นัดพบ ฯลฯ
bulletห้วงสำนึกเดินทาง blog ,diary
bulletคลังข้อมูล เวบบอร์ดเก่าชมไทย
bulletท่องเที่ยว 76 จังหวัดทั่วไทย
bulletเรื่องเล่าริมทางเดิน
bulletบันทึกเดินทาง (คลังเก่า)
bulletแนะนำ หนังสือน่าอ่าน
ค่ายอาสา ไออุ่นจากพี่ให้น้อง
bulletเที่ยวเกาะช้าง


deuter kovea Eneloop ถุงนอน เป้ ตะเกียง เชือก เดินป่า มีด ไฟฉาย เปลมุ้ง รองเท้า

แบนเนอร์ชมไทย


โครงการไออุ่น…จากพี่ให้น้อง ครั้งที่ 1 article

โครงการไออุ่น…จากพี่ให้น้อง ครั้งที่ 1

 

หลักการและเหตุผล

ชมลมชมไทย www.chomthailand.com เป็นเว็บที่เกิดจากการรวมกลุ่มของผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์อนุรักษ์ธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม เพื่อใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นเรื่องการท่องเที่ยว ตลอดจนการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามสถานที่ต่างๆ ในประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ซึ่งนอกเหนือจากกิจกรรม ข่าวสาร และข้อมูลการท่องเที่ยวแล้ว ทางชมลมชมไทย ยังมีโครงการต่างๆ เพื่อสังคม อีกมากมาย อาทิ โครงการบริจาคสิ่งของและเลี้ยงอาหารแก่น้องๆ บ้านเด็กพิการนันทภูมิ จ.นนทบุรีและ บ้านเด็กพิการซ้ำซ้อนบ้านราชาวดี

และในวาระที่ ชมลมชมไทย www.chomthailand.com กำลังก้าวสู่ปีที่ 3 จึงได้ร่วมกับ มูลนิธิรักษ์ไทย องค์กรพัฒนาท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืนของชุมชนมากว่า 27 ปี ซึ่งมีพื้นที่การทำงานพัฒนากว่า 40 จังหวัดทั่วประเทศไทย จัดทำ “โครงการไออุ่น...จากพี่ให้น้อง (ครั้งที่ 1 )” ด้วยการมอบผ้าห่ม อุปกรณ์กันหนาว เสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และภาชนะใสอาหาร ตลอดจนอาหารต่างๆ แก่เยาวชนและชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ (กระเหรี่ยง) ระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2549 ณ โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง เปิดให้บริการแก่เด็กในชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง 5 หมู่บ้านรอบบริเวณที่อยู่ห่างโรงเรียนกว่า 7 กิโลเมตร โรงเรียนตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภออมก๋อย 29 กิโลเมตร ด้วยเส้นทางดินลูกรังจึงต้องใช้เวลามากกว่า 2 ชั่วโมง ในการเดินทางในช่วงฤดูฝน เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้น ป.1- ป.6 มีนักเรียนชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ (กะเหรี่ยง)กว่า 331 คน โดยมีนักเรียนประมาณ 180 คน จำเป็นต้องอยู่หอพักของโรงเรียน เนื่องจากการเดินทางยากลำบาก และครอบครัวมีฐานยากจน

ปัจจุบัน นักเรียนขาดแคลนทั้งอุปกรณ์การเรียน เครื่องนุ่งห่ม เครื่องครัว และอาหาร นักเรียนต้องช่วยกันปลูกผักสวนครัว เลี้ยงปลา เลี้ยงหมูเพื่อประกอบอาหารกลางวันเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ ใต้ร่มไม้หรือลานกว้าง เป็นทั้งสนามเด็กเล่น และโรงอาหารของเด็ก ภายในห้องเก็บอาหารเต็มไปด้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป หมี่ขาว ปลากระป๋อง และพริกป่น เมนูที่เด็กๆกล่าวเป็นเสียงเดี่ยวกันว่าอร่อย ชอบมากและได้ทานบ่อยคือหมี่ขาวต้มกับปลากระป๋องทานกับข้าว อุปกรณ์ปรุงอาหาร จาน ช้อนล้วนมีสภาพเก่า ชำรุดและไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้

ตี 3 ในฤดูหนาวเด็กๆ เล่าว่าพวกเขากับเพื่อนๆ ต้องตื่นมาจุดไฟผิงแก้หนาว ผ้าห่มผื่นเล็ก 2 ผืนทั้งห่มและปูนอนไม่สามารถแก้หนาวให้เขาและเพื่อนในหอพักได้ เสื้อผ้าก็มี 2-3 ชุด ใช้ทั้งเรียน เล่น และนอน วันเสาร์จึงจะได้ผงซักผอกคนละกำมือไปซักเสื้อผ้า พาดียังบอกว่า อยู่หอลำบาก แต่ก็ดีกว่าอยู่บ้าน ที่บ้านผ้าห่มก็ไม่พอ อาหารหลักก็น้ำพริก พ่อแม่ลำบากมาอยู่หอก็ประหยัดดี แถมได้เรียนทุกวัน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เพื่อบรรเทาความหนาวเย็นของภูมิอากาศแก่ชุมชนและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร ด้วยอุปกรณ์ป้องกันความหนาว อาทิ ผ้าห่มและเสื้อกันหนาว
 2. เป็นส่วนหนึ่งในการเปิดโลกการเรียนรู้ของเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ให้รับโอกาสทางการเรียนรู้ด้วยอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์การเรียนต่างๆ
 3. เสริมสร้างสุขอนามัยอันดีแก่เยาวชน ด้วยภาชนะรับประทานอาหารและน้ำดื่ม ที่สะอาดและได้มาตรฐาน
 4. เรียนรู้และเข้าใจในวิถีชีวิตชาวเขา เผ่าปกาเกอะญอ (กระเหรี่ยง) ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดี ด้วยการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กิจกรรมสันทนาการ ระหว่างสมาชิกชมรมชมไทย ผู้บริจาคทั่วไป ชาวบ้าน และกลุ่มนักเรียน
 5. สร้างความรู้และความเข้าใจในงานพัฒนาชุมชนด้วยความยั่งยืนของมูลนิธิรักษ์ไทยแก่ สมาชิกชมรมและบุคคลทั่วไป
 6. ปลูกจิตสึกนึกในการช่วยเหลือสังคม แก่สมาชิกชมลมชมไทย และบุคคลผู้บริจาคทั่วไป
 7. เสริมสร้างความสามัคคีและการทำงานเป็นหมู่คณะ
 8. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 9. เสริมสร้างกิจกรรมอันดีของผู้ใช้อินเตอร์เน็ต ต่อสังคมปัจจุบัน
 10. เป็นกิจกรรมที่ไม่มุ่งหวังผลกำไรใดๆ ทั้งสิ้น

เป้าหมาย

 1. กลุ่มนักเรียนชาวไทยภูเขาเผ่าเผ่าปกาเกอะญอ (กระเหรี่ยง) จากโรงเรียนบ้านห้วยโค้ง โรงเรียน ตองหลวง และโรงเรียนบ้านปิตูคี กว่า 500 คน
 2. ชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ (กระเหรี่ยง) กว่า 100 หลังคาเรือน
 3. กลุ่มสมาชิกชมลมชมไทย www.chomthailand.com
 4. กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ แนวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 5. ผู้บริจาคทั่วไปที่เล็งเห็นถึงโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร

รูปแบบการและวิธีดำเนินกิจกรรม

 1. กำหนดรูปแบบและความต้องการของชุมชน ว่ามีความต้องการอะไร และขาดแคลนอะไร โดยปรึกษาเจ้าหน้าที่รักษ์ไทย และบุคคลากรในพื้นที่ทำงาน
 2. วางแผนกิจกรรม ประชุมร่วมกันระหว่าง มูลนิธิรักษ์ไทยและชมลมชมไทย
 3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ช่องทางบริจาค แก่สาธารณะชนทาง อาทิ www.chomthailand.com, www.travel.sanook.com นิตยสาร หนังสือพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์โปสเตอร์ โบรชัวร์
 4. จัดหาและระดมสิ่งของบริจาค อาทิ ภาชนะรับทานอาหาร อุปกรณ์กันหนาว ผ้าห่ม อุปกรณ์การเรียน สื่อสารสอน อุปกรณ์กีฬา ฯลฯ
 5. มอบสิ่งของบริจาคในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2549

การบริจาค

การร่วมบริจาคสามารถแบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้

 1. การบริจาคเป็นสิ่งของอุปกรณ์กันหนาว ผ้าห่ม เสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา (หรือเดินทางร่วมกับคณะเพื่อมอบด้วยตนเอง)
 2. การบริจาคเป็นทุนทรัพย์ เพื่อที่จะรวบรวมปัจจัย แล้วนำไปซื้อสิ่งของและอุปกรณ์ที่จำเป็นร่วมกัน

สิ่งของที่ทางต้องการรับบริจาค ( สำหรับนักเรียน 500 คน จากโรงเรียนบ้านห้วยโค้ง โรงเรียนตองหลวง และโรงเรียนปิตูคี และชาวไทยภูเขากว่า 100 หลังคาเรือน )

 1. ผ้าห่มกันหนาวจำนวนกว่า 1,000 ผื่น
 2. อุปกรณ์ เครื่องกันความหนาว อาทิ เสื้อกันหนาว เสื้อผ้า ชุดนักเรียน
 3. อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่จำเป็นสำหรับเด็ก ชั้นประถมวัย
 4. อุปกรณ์กีฬาและของเล่นต่างๆ สำหรับเด็ก อายุ 6-15 ปี
 5. ภาชนะถ้วยชามในการรับทานอาหารสำหรับนักเรียน 350 คน
 6. อื่นๆ อาหารและขนม สำหรับเยาวชน

ระยะเวลาดำเนินการ

ว/ด/ป

กิจกรรมการดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1 ต.ค. - 6 ต.ค. 49

ประชุมและวางแผนโครงการ

ดิเรก เครือจินลิ

ชูชาติ ตรีรัถยานนท์

อัตตพล กายสิทธิ์

เอกราช มบขุนทด

 

9 ต.ค. - 13 ต.ค. 49

ประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อการรับบริจาค

www.chomthailand.com , www.raksthai.org , www.travel.sanook.com นิตยสารท่องเที่ยว ปฏิทินข่าวหนังสือพิมพ์

สมาชิกชมลมชมไทย

 

16 ต.ค. - 30 พ.ย. 49

รับบริจาคของ

สมาชิกชมลมชมไทย

 

21 ต.ค. - 24 ต.ค. 49

ลงพื้นที่เตรียมการจัดกิจกรรม

ดิเรก เครือจินลิ

ชูชาติ ตรีรัถยานนท์

อัตตพล กายสิทธิ์

 

2 ธ.ค. - 5 ธ.ค. 49

จัดกิจกรรม โครงการไออุ่นจากพี่ให้น้อง

สมาชิกชมลมชมไทยและเจ้าหน้าที่มูลนิธิรักษ์ไทย

 

 

กำหนดการเดินทางมอบของบริจาค

ว/ด/ป

เวลา

หมายเหตุ

1 ธ.ค. 49

20.00 น.

- เดินทางจากมหาวิทยาลัยเกษตร (สำหรับผู้บริจาคที่ต้องการเดินทางไปบริจาคสิ่งของด้วยตนเอง)

2 ธ.ค. 49

07.00 น.

08.30 น.

11.00 น.

12.00 น.

13.00 น.

17.00 น.

21.00 น.

- เดินทางถึงจังหวัดลำพูน พักทานอาหารเช้า และทำธุระส่วนตัว

(สำหรับสมาชิกที่เดินทางไปเอง นัดเจอกันที่สถานีรถไฟเชียงใหม่)

- เดินทางไป อำเภออมก๋อย

- ถึงโรงเรียนบ้านห้วยโค้ง พักผ่อนตามอัธยาศัย

- รับประทานอาหารแบบชาวบ้าน (เลี้ยงอาหารและขนมเด็กนักเรียน)

- กิจกรรมสำรวจธรรมชาติพร้อมเยาวชนชาวปกาเกอะญอ รอบๆ หมู่บ้านห้วยโค้ง

- กิจกรรมสันทนาการพร้อมรับประทานอาหารค่ำร่วมกันกับชาวบ้านและนักเรียน

(มีกิจกรรมรอบกองไฟหาไออุ่นพร้อมการแสดงวัฒนธรรมเล็กจากพี่น้องชาวปกาเกอะญอ)

- พักผ่อนตามอัธยาศัย (กางเต็นท์นอนดูดาว)

3 ธ.ค. 49

07.00 น.

08.00 น.

12.00 น.

14.00 น.

15.00 น.

17.00 น.

- สัมผัสไอหมอกและความหนาวเย็นร่วมกับเด็กๆ พร้อมไออุ่นจากผ้าห่มที่เรามอบให้

- รับประทานอาหารเช้า กาแฟ ข้าวต้มแบบชาวบ้าน

- พิธีมอบไออุ่นจากพี่ให้น้อง พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน

- เก็บสัมภาระ อุปกรณ์เครื่องนอนและเต็นท์

- ออกเดินทางจากบ้านห้วยโค้ง

- ค้างแรมที่อุทยานแห่งชาติออบหลวง (หรืออุทยานแห่งชาติ

4 ธ.ค. 49

 

- กิจกรรมศึกษาธรรมชาติ และงานพัฒนาชุมชน ในพื้นที่ทำงานของมูลนิธิรักษ์ไทย

( โปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

5 ธ.ค. 49

 

- เดินทางกลับกรุงเทพ

( โปรแกรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของเวลาและสถานที่ )

การเตรียมตัว (ในการร่วมเดินทางไปบริจาค)

 1. ค่าน้ำมันรถของท่านหรือกลุ่มเดินทางของท่าน (ในกรณีที่ท่านเดินทางด้วยพาหนะของท่านเอง)
 2. ที่พักส่วนใหญ่จะนอนในเต็นท์พักแรม ดังนั้นควรเตรียมอุปกรณ์เครื่องนอนไปด้วย เพราะเราเน้นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ (ถ้าไม่มีกรุณาติดต่อwww.chomthailand.com)นอกจากนี้ยังมีอาคารห้องสมุดสามารถพักได้ประมาณ10ท่าน
 3. เตรียมค่าอาหารระหว่างเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งทางทีมงานมีอาหารส่วนกลางในเฉพาะช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมในบ้านห้วยโค้ง วันที่ 2 ธ.ค. มื้อกลางวันและมื้อค่ำในช่วงทำกิจกรรมรอบกองไฟ และวันที่ 3 ธ.ค. มื้อเช้าและกลางวัน (สำหรับกิจกรรมรอบกองไฟ สามารถนำอุปกรณ์ประกอบอาหารไปประกอบอาหารทานเองได้ เพราะทางชมรมชมไทยเน้นความเป็นกันเองแบบเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ )
 4. ยารักษาโรคประจำตัว และยาสามัญประจำบ้านอื่นๆ ที่จำเป็น
 5. อุปกรณ์กันหนาว เพราะอากาศหนาวมาก
 6. ไฟฉาย (บ้านห้วยโค้งไม่มีไฟฟ้าใช้ นอกจากโซล่าเซลล์ ซึ่งจะเปิดปิดเป็นเวลา)
 7. เตรียมหัวใจในการช่วยเหลือสังคม และเตรียมตัวนอนดูดาวสัมผัสไอหมอกที่อมก๋อย

การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการเดินทาง

 1. ตรวจสอบลายละเอียดการร่วมบริจาคและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  www.raksthai.org , www.chomthailand.com , www.travel.sanook.com

 2. สอบถามลายละเอียดได้ที่
  1. มูลนิธิรักษ์ไทยสำนักงานกรุงเทพ คุณชูชาติ ตรีรัถยานนท์ โทรศัพท์. 02-265-6888 ต่อ33

มือถือ. 089-143-0917 E-mail : choocaht@raksthai.org , treerattayanon_c@hotmail.com

2.2 มูลนิธิรักษ์ไทยสำนักงานเชียงใหม่ คุณดิเรก เครือจินลิ โทรศัพท์. 053-246-782 , 053-247-695

มือถือ.081-952-2987 E-mail : direk_k@raksthai.org

2.3 ชมลมชมไทยกรุงเทพ คุณเอกราช มบขุนทด โทรศัพท์. 089-780-1770

E-mail : chomthailand@yahoo.com

2.4 ชมลมชมไทยเชียงใหม่ คุณอัตตพล กายสิทธิ์ โทรศัพท์. 081-8601694

E-mail : sociuspop@hotmail.com

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ทางชมลมชมไทยขอเก็บค่าเดินทางสำหรับผู้ร่วมกิจกรรมเพื่อใช้เป็นค่าอาหารและค่าเดินทางพาหนะดังนี้

  1. สำหรับผู้นำรถไปเองจากกรุงเทพ เก็บค่าอาหาร ประมาณท่านล่ะ 500 บาท (นัดจุดกันที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ )
  2. สำหรับผู้ที่ไม่มีพาหนะ ทางชมลมชมไทยจะจัดเตรียมพาหนะให้ท่าน โดยเก็บค่าพาหนะ ค่าน้ำมัน และค่าอาหาร ท่านละ1,000 (เฉลี่ยโดยประมาณ)
  3. สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่หรือเดินล่วงหน้าไปจังหวัดเชียงใหม่ ทางชมลมชมไทยมีอัตราการเก็บค่าใช้จ่ายดังนี้
   1. นำพาหนะไปเองเก็บค่าอาหารท่านละ 500 บาท
   2. ไม่มีพาหนะ ทางชมลมชมไทยจะจัดหาให้ โดยเก็บค่าเดินทางและอาหารท่านละ 700 บาท

(นัดพบกันที่มูลนิธิรักษ์ไทยเชียงใหม่ เจริญเมืองซอย 8 ถ.เจริญเมือง อ.เมือง ติดต่อคุณดิเรก)

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมิได้หวังผลกำไรใดๆ ทั้งสิ้น

รายชื่อผู้สนับสนุน/บริจาค
ตรงเส้นขอบฟ้า

บนเส้นทางเดิน article
chomthai-shop article
ท่องเที่ยว 3 เขาหลวง article
ท่องเที่ยวทั่วถิ่นไทย article
รายนามผู้สนับสนุนและบริจาคโครงการไออุ่น ฯ 2
โครงการไออุ่น…จากพี่ให้น้อง ครั้งที่ 2
โครงการไออุ่น…จากพี่ให้น้อง (สุขภาพดีพี่ให้น้อง) article
โครงการไออุ่น…จากพี่ให้น้อง article
กำหนดการ โครงการ “พาน้องเที่ยวทะเล
โครงการ “พาน้องเที่ยวทะเล”
โครงการ : “ของขวัญให้น้อง”
Highlights for Backpacker article
CALENDAR 2008 article
Speaking Thai article
Tourismthailand article
ห้องภาพคนเดินทาง article
มุม นานาสาระ article
สำรวจธรรมชาติ 4 เส้นทาง... ภาคกลาง อีสานตอนล่างและภาคตะวันออก article
อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ article
เพื่อนบ้านชมไทย article
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติเชิงนิเวศน้ำตกเจ็ตคต-โป่งก้อนเสา article
หันหน้าเข้าหากัน article
สืบสานเจตนารมณ์ article
มรดกโลกกับคุณค่าของการศึกษาวิจัย article
สำนึกแห่งหัวใจ article
ประทับไว้ในดวงใจ article
ร่วมสนับสนุนชมไทย article
Thailand Information for traveler article
สายการบินเอส จี เอ บินระหว่างเมืองย่อยในประเทศ
ล่องเรือท่องถิ่นไทย article
เกาะกุฏี - จากวันนั้น ถึงวันนี้ ก็ถึงคราวที่ความรัก - สุขงอมเต็มที่ article
เขาใหญ่ ตามหากระทิง (หน่อยฯขญ 4 คลองปลากั้ง) article
ชมไทยเกมส์ ครั้งที่ 1 Chomthai Game article
ทดลองออกอากาศ เพื่อน ๆ ชาวแชท article
ร่วมโหวต Man / Woman of the year - chomthai article
คุยกันใต้ฟลายชีท (ทดลองออกอากาศ สถานีชมไทย) article
ตะลุยแดนเหนือ ต้อนรับปีใหม่ article
ชมไทยพาเที่ยว จังหวัดเชียงราย article
โชว์พิเศษ ในค่ำคืนอันแสนพิเศษ Chomthai Camping Party 2007 article
ย้อนหลังเกี่ยวกับ ชมไทยใน MYIPTV article
ชมไทย ไปอมรมการถ่ายภาพ article
เวียดนาม (เที่ยวกับนายป๊อบ Camel) article
อุทยานแห่งชาติ อุทยานแห่งการเรียนรู้ article
ร่วมโหวต Man and Woman of the year - chomthai 2007
เชียงคาน
Tad Hin Yao
เขายายเที่ยง
ทริปถ่ายภาพกับชมไทยCopyright © 2003 Chomthai team 089-7801770

ตารางออกอากาศรายการชมไทยแลนด์ ช่อง ของดีประเทศไทย   (จานเหลือง DTV และจานเคเบิ้ลท้องถิ่นที่รับได้ทั่วไป)

วันเสาร์ 18:30-19:00 รีรัน อังคาร 22:30-23:00  พฤ. 14:00-14.30  ศุกร์  9:30-10:00 / 16:30-17:00

  Nextstep ชมย้อนหลังรายการชมไทยแลนด์ รายการชมไทยสัญจร ที่ช่อง Real Metro     หนังสือของชมไทย วางแผงกันแล้ว   

 

ติดต่อ : ชมไทย chomthailand.com  14/2  ม.3  คลองถนน  สายไหม  ก.ท.ม.  10220   โทร 089-7801770    e-mail : webmaster@chomthailand.com

Free Page Rank Tool