ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletGallery ห้องภาพคนเดินทาง
bulletข่าวสาร เทศกาล ท่องเที่ยว
bulletใต้ฟลายชีท-ชวนกันเที่ยว
bulletมุมเพื่อน บทความ นัดพบ ฯลฯ
bulletห้วงสำนึกเดินทาง blog ,diary
bulletคลังข้อมูล เวบบอร์ดเก่าชมไทย
bulletท่องเที่ยว 76 จังหวัดทั่วไทย
bulletเรื่องเล่าริมทางเดิน
bulletบันทึกเดินทาง (คลังเก่า)
bulletแนะนำ หนังสือน่าอ่าน
ค่ายอาสา ไออุ่นจากพี่ให้น้อง
bulletเที่ยวเกาะช้าง


deuter kovea Eneloop ถุงนอน เป้ ตะเกียง เชือก เดินป่า มีด ไฟฉาย เปลมุ้ง รองเท้า

แบนเนอร์ชมไทย


อุทยานแห่งชาติ อุทยานแห่งการเรียนรู้ article

แนวคิดหลัก

“อุทยานแห่งชาติ มิได้เป็นเพียงแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ หากยังมีคุณค่าในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านการศึกษาวิจัยที่เป็นแหล่งให้ข้อมูลความรู้อันมีประโยชน์เอนกอนันต์”

สารคดีสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานที่อุทยานแห่งชาติถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ แนวทางในการอนุรักษ์ ศึกษาวิจัย และความเปลี่ยนแปลงของชุมชน สังคม สภาพทางนิเวศวิทยาที่เกิดขึ้นในอุทยานแห่งชาติรวมถึงสัมภาษณ์บุคคลผู้มีความใกล้ชิดเกี่ยวพันกับอุทยานแห่งชาติในเชิงการศึกษาวิจัยและการท่องเที่ยว เพื่อเชิญชวนให้กลุ่มเป้าหมายสนใจและไปท่องเที่ยว ...

 

 ชม VDO คลิก

 

หันหน้าเข้าหากัน

สัมภาษณ์ ประวัติ โวหารดี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่คนปัจจุบัน พูดถึงความอุดมสมบูรณ์ของเขาใหญ่สมัยก่อน การเปลี่ยนแปลง และการเป็นแกนในการรณรงค์ให้คนกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หันมาตระหนักถึงความสำคัญของอุทยานแห่งชาติ อันเป็นมรดกโลกของไทย

สรุป : อุทยานแห่งชาติเปรียบเสมือนห้องสมุดการเรียนรู้ทางธรรมชาติที่มีคุณค่า การศึกษาเชิงอนุรักษ์เพื่อป้องกันการทำลายธรรมชาติจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทุกฝ่ายต้องหันหน้าเข้าหากัน เพื่อให้อุทยานแห่งชาติเป็นแหล่งศึกษาวิชาความรู้ที่ยั่งยืน


 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ชม VDO คลิก

 

สืบสานเจตนารมณ์

สัมภาษณ์ อวยพร แสงเทียน นักวิชาการป่าไม้ 7 ว. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติปางสีดา ผู้หญิงคนแรกของไทยที่ได้รับตำแหน่งเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ กล่าวถึงเจตนารมณ์ที่จะสืบสานงานอนุรักษ์จากคนรุ่นแรกสู่คนรุ่นหลัง ไม่ให้สายธารของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขาดหายไป

สรุป : เมล็ดพันธุ์พืชคือหัวใจของป่า เยาวชนเฉกเช่นเมล็ดพันธุ์ที่ทำให้ป่าคงอยู่ ค่ายศึกษาธรรมชาติจึงเกิดขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้สัมผัส เรียนรู้เกี่ยวกับพืชพรรณและสรรพสิ่งในอุทยานแห่งชาติ เพื่อเป็นรากฐานวิชาความรู้และปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่เยาวชน

 


 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ชม VDO คลิก

 

มรดกโลกกับคุณค่าของการศึกษาวิจัย

สัมภาษณ์ ตัวแทนในคณะทำงานที่เสนอให้ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ซึ่งต้องใช้เวลาดำเนินการนานถึง 14 ปี (2534-2548) สัมภาษณ์ดร.ทรงธรรม สุขสว่าง ผอ. ส่วนศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติ กล่าวถึงมุมมองที่มีต่อผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ในแง่ของการเป็นมรดกโลกและคุณค่าที่มรดกโลกมีต่อการศึกษาวิจัย

สรุป : ในพื้นที่ธรรมชาติยังมีหลายสรรพสิ่งที่ดำรงอยู่ และรอให้เราใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษาวิจัย อันจะส่งผลดีนานัปการให้แก่คนไทยและคนทั้งโลก


 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ชม VDO  คลิก

สำนึกแห่งหัวใจ

สัมภาษณ์ ต๊อก-ศุภกร กิจสุวรรณ ดาราที่มีภาพพจน์ด้านการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ เพื่อเป็นผู้นำทางความคิดให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ขึ้นไปเยี่ยมเยือนเขาใหญ่ ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เห็นความสำคัญของระบบนิเวศวิทยา

สรุป : อุทยานแห่งชาติ เป็นห้องเรียนขนาดใหญ่ที่ธรรมชาติสร้างให้และเปิดโอกาสให้เราได้ศึกษาค้นคว้า วิจัย อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

 


 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ชม VDO คลิก

ประทับไว้ในดวงใจ

สัมภาษณ์ ดวงดาว สุวรรณรังษี ตัวแทนของคนเดินทาง ผู้เล่าเรื่องราวของเขาใหญ่ให้ผู้คนได้สัมผัสจากภาพถ่ายมีชีวิตของเธอ โดยเน้นย้ำให้ผู้ชมเห็นถึงคุณประโยชน์มหาศาลของอุทยานแห่งชาติที่มีให้กับมนุษย์

สรุป : ด้วยสภาพผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติที่หลากหลาย ทำให้อุทยานแห่งชาติเปรียบเสมือนศูนย์การเรียนรู้กลางแจ้ง ที่พร้อมให้ความรู้แก่ผู้มาเยือน


 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

http://www.dnp.go.th/

 
ตรงเส้นขอบฟ้า

บนเส้นทางเดิน article
chomthai-shop article
ท่องเที่ยว 3 เขาหลวง article
ท่องเที่ยวทั่วถิ่นไทย article
รายนามผู้สนับสนุนและบริจาคโครงการไออุ่น ฯ 2
โครงการไออุ่น…จากพี่ให้น้อง ครั้งที่ 2
โครงการไออุ่น…จากพี่ให้น้อง (สุขภาพดีพี่ให้น้อง) article
โครงการไออุ่น…จากพี่ให้น้อง article
กำหนดการ โครงการ “พาน้องเที่ยวทะเล
โครงการ “พาน้องเที่ยวทะเล”
โครงการ : “ของขวัญให้น้อง”
Highlights for Backpacker article
CALENDAR 2008 article
Speaking Thai article
Tourismthailand article
ห้องภาพคนเดินทาง article
มุม นานาสาระ article
สำรวจธรรมชาติ 4 เส้นทาง... ภาคกลาง อีสานตอนล่างและภาคตะวันออก article
อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ article
เพื่อนบ้านชมไทย article
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติเชิงนิเวศน้ำตกเจ็ตคต-โป่งก้อนเสา article
หันหน้าเข้าหากัน article
สืบสานเจตนารมณ์ article
มรดกโลกกับคุณค่าของการศึกษาวิจัย article
สำนึกแห่งหัวใจ article
ประทับไว้ในดวงใจ article
ร่วมสนับสนุนชมไทย article
Thailand Information for traveler article
สายการบินเอส จี เอ บินระหว่างเมืองย่อยในประเทศ
ล่องเรือท่องถิ่นไทย article
เกาะกุฏี - จากวันนั้น ถึงวันนี้ ก็ถึงคราวที่ความรัก - สุขงอมเต็มที่ article
เขาใหญ่ ตามหากระทิง (หน่อยฯขญ 4 คลองปลากั้ง) article
ชมไทยเกมส์ ครั้งที่ 1 Chomthai Game article
ทดลองออกอากาศ เพื่อน ๆ ชาวแชท article
โครงการไออุ่น…จากพี่ให้น้อง ครั้งที่ 1 article
ร่วมโหวต Man / Woman of the year - chomthai article
คุยกันใต้ฟลายชีท (ทดลองออกอากาศ สถานีชมไทย) article
ตะลุยแดนเหนือ ต้อนรับปีใหม่ article
ชมไทยพาเที่ยว จังหวัดเชียงราย article
โชว์พิเศษ ในค่ำคืนอันแสนพิเศษ Chomthai Camping Party 2007 article
ย้อนหลังเกี่ยวกับ ชมไทยใน MYIPTV article
ชมไทย ไปอมรมการถ่ายภาพ article
เวียดนาม (เที่ยวกับนายป๊อบ Camel) article
ร่วมโหวต Man and Woman of the year - chomthai 2007
เชียงคาน
Tad Hin Yao
เขายายเที่ยง
ทริปถ่ายภาพกับชมไทยCopyright © 2003 Chomthai team 089-7801770

ตารางออกอากาศรายการชมไทยแลนด์ ช่อง ของดีประเทศไทย   (จานเหลือง DTV และจานเคเบิ้ลท้องถิ่นที่รับได้ทั่วไป)

วันเสาร์ 18:30-19:00 รีรัน อังคาร 22:30-23:00  พฤ. 14:00-14.30  ศุกร์  9:30-10:00 / 16:30-17:00

  Nextstep ชมย้อนหลังรายการชมไทยแลนด์ รายการชมไทยสัญจร ที่ช่อง Real Metro     หนังสือของชมไทย วางแผงกันแล้ว   

 

ติดต่อ : ชมไทย chomthailand.com  14/2  ม.3  คลองถนน  สายไหม  ก.ท.ม.  10220   โทร 089-7801770    e-mail : webmaster@chomthailand.com

Free Page Rank Tool