dot
dot
dot
bulletGallery ห้องภาพคนเดินทาง
bulletข่าวสาร เทศกาล ท่องเที่ยว
bulletใต้ฟลายชีท-ชวนกันเที่ยว
bulletมุมเพื่อน บทความ นัดพบ ฯลฯ
bulletห้วงสำนึกเดินทาง blog ,diary
bulletคลังข้อมูล เวบบอร์ดเก่าชมไทย
bulletท่องเที่ยว 76 จังหวัดทั่วไทย
bulletเรื่องเล่าริมทางเดิน
bulletบันทึกเดินทาง (คลังเก่า)
bulletแนะนำ หนังสือน่าอ่าน
ค่ายอาสา ไออุ่นจากพี่ให้น้อง
bulletเที่ยวเกาะช้าง


deuter kovea Eneloop ถุงนอน เป้ ตะเกียง เชือก เดินป่า มีด ไฟฉาย เปลมุ้ง รองเท้า

แบนเนอร์ชมไทย


สำรวจธรรมชาติ 4 เส้นทาง... ภาคกลาง อีสานตอนล่างและภาคตะวันออก article

 

 

 ภาพ จากเว็บ มติชน - กิน -เที่ยว

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ( เขาแผงม้า )

 อยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดนครราชสีมา ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 304 (นครราชสีมา-กบินทร์บุรี) ระยะทางประมาณ 79 กิโลเมตร เมื่อถึงตลาด บริเวณกิโลเมตร 79 มีทางแยกขวาไปตามถนนรพช.สายศาลเจ้าพ่อ–หนองคุ้มอีก 11 กิโลเมตร เส้นทางช่วงสุดท้ายประมาณ 4 กิโลเมตรเป็นทางดินขึ้นเขามีทิวทัศน์สวยงามแต่ค่อนข้างขรุขระ เมื่อขึ้นไปถึงยอดเขาจะเห็นภูเขาสลับซับซ้อน อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 850 เมตร พื้นที่นี้เป็นโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ซึ่งอยู่ในความดูแลของมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย พื้นที่ประมาณ 10,000 ไร่ มีการจัดกิจกรรมปลูกป่า เดินป่า ดูสัตว์ (โดยเฉพาะกระทิงซึ่งยังมีให้เห็น) และฉายสไลด์ให้ความรู้กับผู้สนใจ มีค่ายพักแรมลักษณะเป็นเรือนนอนไม้ไผ่ 3 หลัง พักได้หลังละ 10–20 คน ติดต่อล่วงหน้าได้ที่โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เขาแผงม้า หมู่ 4 ตำบลวังน้ำเขียว โทร 0 1976 9130      

 ข้อมูลก่อนเดินทาง  จาก  มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธ์พืช คลิ้ก

      แผนการเดินทาง  -   เตียมตัวก่อนออกเดินทาง ...       คลิ้ก

 ชมภาพการเดินทาง...

     ตามรอยการกลับมาของ "กระทิง" ที่เขาแผงม้า            คลิ้ก   

    ตามรอยการกลับมาของ "กระทิง" ที่เขาแผงม้า ..... .2   คลิ้ก 

น้ำตกเขาสอยดาว ชั้น 7

จากเว็บ travel.sanook.com

 

 

 

 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว


อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว อำเภอสอยดาว น้ำตกอยู่ห่างจากที่ทำการประมาณ 4 กิโลเมตร มี 16 ชั้น บริเวณธารน้ำตกมีผีเสื้อจำนวนมากเหมาะสำหรับการดูผีเสื้อและศึกษาพรรณไม้ ซึ่งพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวนั้นมีสภาพป่าดงดิบที่สมบูรณ์ สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อน โดยมียอดเขาสูง 2 ยอด คือ ยอดสอยดาวเหนือและสอยดาวใต้ ความสูงของยอดสูงสุดคือ ยอดสอยดาวใต้ อยู่ที่ประมาณ 1,675 เมตรจากระดับน้ำทะเล สภาพป่าอันอุดมสมบูรณ์เป็นต้นกำเนิดของธารน้ำหลายสาย ไหลตกลงมาเป็นน้ำตกเขาสอยดาวขนาดใหญ่ ท่ามกลางป่าลึกที่ยังคงความเป็นธรรมชาติ นักท่องเที่ยวจะต้องเดินเท้าเข้าไปชม ตลอดเส้นทางเดินชมน้ำตกมีทั้งความงามและความตื่นเต้นท้าทาย เช่น ชั้นน้ำตกที่ต้องปีนผาไปตามรากไทรสูงราว 20 เมตร กระทั่งถึงน้ำตกชั้นบนสุดซึ่งมีขนาดสูงใหญ่ งดงามยิ่ง นักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นน้ำตกได้ถึงชั้นที่ 9 ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินขึ้นเกือบ 2 ชั่วโมง ส่วนชั้นที่ 10–16 ต้องมีเจ้าหน้าที่นำทาง ใช้เวลาเดินอีก 1 ชั่วโมง บริเวณน้ำตกมีบ้านพักรับรองบริการนักท่องเที่ยว

ข้อมูลก่อนเดินทาง  จาก   อุทยานแห่งชาติ online   คลิ้ก

   เตียมตัวก่อนออกเดินทาง ...แผนการเดินทาง   คลิ้ก

ชมภาพการเดินทาง...

   เขาสอยดาว ทริปนี้ต้องมีล้างตา.....ตอน 1 

   เขาสอยดาว ทริปนี้ต้องมีล้างตา....ตอน 2   

สภาพอันป่าอันสมบูรณ์  จากเว็บ สบาย

 

 

 

 

 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติความเป็นมา

ในปี พ.ศ. 2517 จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มีหนังสือถึงกรมป่าไม้รายงานว่า ในเขตสัมปทานป่าไม้ของบริษัทเอื้อวิทยาพานิชย์ จำกัด บริเวณป่าโครงการคลองตระเกรา (ฉช.2) ส่วน ก. ตอนที่ 8 ซึ่งอยู่ห่างจากอำเภอสนามชัยเขต 69 กม. และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดฉะเชิงเทรา 120 กม. ได้สำรวจ พบน้ำตกแห่งหนึ่งมีความสวยงามและบริเวณดังกล่าวเป็นป่าดงดิบ เป็นป่าต้นน้ำลำธาร เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด เห็นควรจัดตั้งให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าต่อไป กรมป่าไม้จึงได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ดังกล่าวเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม และได้พิจารณาแล้วเห็นควรดำเนินการจัดตั้งพื้นที่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราเสนอมานั้นให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และได้ดำเนินการประกาศเป็นพระราชกฤษฎีกากำหนดพื้นที่ป่าโครงการคลองตะเกรา (ฉช.2) ส่วน ก. ตอนที่ 7,8,9 เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2520 มีเนื้อที่ประมาณ 643,150 ไร่ ....

ข้อมูลก่อนเดินทาง  จาก   กรมอุทยานแห่งชาติ คลิ้ก

        เตียมตัวก่อนออกเดินทาง ...  แผนการเดินทาง...  คลิ้ก

         ชมภาพการเดินทาง... 

เขาอ่างฤาใน....ความสมบูรณ์ของพืชพรรณและสัตว์ป่า  

จาก ชมไทย เรานี่เอง

 

 

 

 

 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา
จังหวัดลพบุรี

ลักษณะภูมิประเทศ

ประกอบด้วยเทือกเขายาวจากเหนือมาใต้ขนาบไว้สองข้าง ตรงกลางเป็นที่ราบแคบโดยมีลำสนธิไหลผ่ากลางจากเหนือไปใต้ขนานกับเทือกเขาทั้งสอง เทือกเขาทางทิศตะวันออก คือ เขาพังเหย ซึ่งเป็นแนวเขตติดต่อกับจังหวัดชัยภูมิ และเทือกเขาฝั่งทางด้านชัยภูมินั้นเปลี่ยนสภาพเป็นที่ราบสูงอีสาน ส่วนเทือกเขาทางตะวันตกนั้นประกอบด้วยภูเขาสลับซับซ้อนเป็นแนวเขตอยู่ติดกับอำเภอวิเชียรบุรี และอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เขาที่สำคัญคือ เขาลวด ซึ่งเป็นแหล่งอาหารและที่หลับภัยของสัตว์ป่าเป็นอย่างดี เทือกเขาทั้งสองห่างกันเพียง 5-6 กม. เหมาะที่จะกั้นเป็นซาฟารีหรือสวนสัตว์เปิดขนาดใหญ่เนื้อที่กว่า 40,000 ไร่

ข้อมูลก่อนเดินทาง  จาก  กรมอุทยานแห่งชาติ.. คลิ้ก 

        เตียมตัวก่อนออกเดินทาง ... แผนการเดินทาง... คลิ้ก

         ชมภาพการเดินทาง... 

             ซับลังกา-ป่าหินงาม-ทุ่งดอกกระเจียว  - pooh 

ซับลังกา การเดินทางที่มีความหมายมากกว่า... การท่องเที่ยว....  

น้ำหยดแรกของเขื่อนป่าสัก......ซับลังกา - tom-chomthai  

 

สำรวจธรรมชาติเส้นทางอื่น ๆ

เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาสน-เขาสนามเพียง  

ห้วยขาแข้ง ห้องเรียนแห่งธรรมชาติ

    เก็บตกภาพ..สำรวจธรรมชาติ 4 เส้นทาง... - ake no.1

 

แนะนำเพิ่มเติม  สถานที่ท่องเที่ยวไทย ได้ที่นี่ >>>


 
ตรงเส้นขอบฟ้า

บนเส้นทางเดิน article
chomthai-shop article
ท่องเที่ยว 3 เขาหลวง article
ท่องเที่ยวทั่วถิ่นไทย article
รายนามผู้สนับสนุนและบริจาคโครงการไออุ่น ฯ 2
โครงการไออุ่น…จากพี่ให้น้อง ครั้งที่ 2
โครงการไออุ่น…จากพี่ให้น้อง (สุขภาพดีพี่ให้น้อง) article
โครงการไออุ่น…จากพี่ให้น้อง article
กำหนดการ โครงการ “พาน้องเที่ยวทะเล
โครงการ “พาน้องเที่ยวทะเล”
โครงการ : “ของขวัญให้น้อง”
Highlights for Backpacker article
CALENDAR 2008 article
Speaking Thai article
Tourismthailand article
ห้องภาพคนเดินทาง article
มุม นานาสาระ article
อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ article
เพื่อนบ้านชมไทย article
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติเชิงนิเวศน้ำตกเจ็ตคต-โป่งก้อนเสา article
หันหน้าเข้าหากัน article
สืบสานเจตนารมณ์ article
มรดกโลกกับคุณค่าของการศึกษาวิจัย article
สำนึกแห่งหัวใจ article
ประทับไว้ในดวงใจ article
ร่วมสนับสนุนชมไทย article
Thailand Information for traveler article
สายการบินเอส จี เอ บินระหว่างเมืองย่อยในประเทศ
ล่องเรือท่องถิ่นไทย article
เกาะกุฏี - จากวันนั้น ถึงวันนี้ ก็ถึงคราวที่ความรัก - สุขงอมเต็มที่ article
เขาใหญ่ ตามหากระทิง (หน่อยฯขญ 4 คลองปลากั้ง) article
ชมไทยเกมส์ ครั้งที่ 1 Chomthai Game article
ทดลองออกอากาศ เพื่อน ๆ ชาวแชท article
โครงการไออุ่น…จากพี่ให้น้อง ครั้งที่ 1 article
ร่วมโหวต Man / Woman of the year - chomthai article
คุยกันใต้ฟลายชีท (ทดลองออกอากาศ สถานีชมไทย) article
ตะลุยแดนเหนือ ต้อนรับปีใหม่ article
ชมไทยพาเที่ยว จังหวัดเชียงราย article
โชว์พิเศษ ในค่ำคืนอันแสนพิเศษ Chomthai Camping Party 2007 article
ย้อนหลังเกี่ยวกับ ชมไทยใน MYIPTV article
ชมไทย ไปอมรมการถ่ายภาพ article
เวียดนาม (เที่ยวกับนายป๊อบ Camel) article
อุทยานแห่งชาติ อุทยานแห่งการเรียนรู้ article
ร่วมโหวต Man and Woman of the year - chomthai 2007
เชียงคาน
Tad Hin Yao
เขายายเที่ยง
ทริปถ่ายภาพกับชมไทยCopyright © 2003 Chomthai team 089-7801770

ตารางออกอากาศรายการชมไทยแลนด์ ช่อง ของดีประเทศไทย   (จานเหลือง DTV และจานเคเบิ้ลท้องถิ่นที่รับได้ทั่วไป)

วันเสาร์ 18:30-19:00 รีรัน อังคาร 22:30-23:00  พฤ. 14:00-14.30  ศุกร์  9:30-10:00 / 16:30-17:00

  Nextstep ชมย้อนหลังรายการชมไทยแลนด์ รายการชมไทยสัญจร ที่ช่อง Real Metro     หนังสือของชมไทย วางแผงกันแล้ว   

 

ติดต่อ : ชมไทย chomthailand.com  14/2  ม.3  คลองถนน  สายไหม  ก.ท.ม.  10220   โทร 089-7801770    e-mail : webmaster@chomthailand.com

Free Page Rank Tool